สปสช. รุก!ลงพื้นที่กลุ่มย่านฯ ประสานแนวร่วมด้านสุขภาพคนงาน

วิไลวรรณ ยังสงวนท่าทีเกรงทำได้ไม่ดีพอ ต้องขอดูภาพรวม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2554 เวลา 18.00 น.นพ.กฤษ ลี่ทองอิน  จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และทีมงานอีก 2ท่านได้ขอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวคิดการทำงานด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคของสปสช.ซึ่งผู้ใช้แรงงานยังไม่เข้าใจในการเข้าถึงสิทธิจึงอยากให้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานฯในพื้นที่ต่างๆมาทำงานร่วมกับ สปสช.เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของคนงานหลังจากที่เคยนำงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมไปทำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์2554ทางสปสช.ได้เชิญผู้แทนคนงานจากกลุ่มแรงงานต่างๆเช่นกลุ่มย่านฯอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กลุ่มย่านฯรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มสมุทรปราการ กลุ่มภาคตะวันออก เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นรวมถึงแนวทางที่จะทำงานร่วมกันที่โรงแรมอารีน่า ดอนเมือง พร้อมทั้งกำหนดวันในการอบรมเชิงปฏิบัติงานในวันที่ 28 มีนาคม 2554ที่โรงแรมอารีน่า ดอนเมือง โดยเชิญตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเข้าร่วมพื้นที่ละ 4 ท่าน

ด้านน.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่และรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ชี้แจงต่อนพ.กฤษ ลี่ทองอิน ว่า “การที่สปสช.มานำเสนอโครงการนี้นับว่าเป็นสิ่งดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางกลุ่มฯเองก็ต้องมาศึกษารายละเอียดว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างเนื่องจากทางกลุ่มฯได้รับโครงการต่างๆมาทำหลายโครงการซึ่งถ้ารับโครงการใดมาทำแล้วทำได้ไม่เต็มที่ก็จะไม่ดีแต่ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องและสามารถทำร่วมกันได้ก็น่าจะมาปรับเพื่อบูรณาการกันได้ แต่จะหารือในกลุ่มฯเพื่อส่งตัวแทนไปเข้าร่วมในวันที่ 28 มีนาคม ต่อไป”

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน