ศาลลพบุรีไต่สวนยกฟ้อง 3 แรงงานเมียนมากรณีลักทรัพย์ 

วันที่ 3 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดลพบุรี นัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ 2045/2560 ระหว่าง บริษัทธรรมเกษตร จำกัด โจทก์ ฟ้องอดีตลูกจ้างชาวเมียนมา นางเยเย นายซูหยังและนางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เจ้าหน้าที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ รวม 3 คน ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นไปในประการที่อาจจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ศาลมีคำสั่งยกคำฟ้องโจทก์ โดยศาลเห็นว่า แม้โจทก์จะมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าจำเลยที่หนึ่งและที่สองร่วมกันเอาบัตรบันทึกเวลาทำงานของโจทก์ไปก็ตามแต่จำเลยที่ 1 และ 2 มิได้มีเจตนาที่จะครอบครองบัตรบันทึกเวลาดังกล่าวไว้เป็นของตนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องการนำบัตรบันทึกเวลาดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดลพบุรี ประกอบของโรงเรียนของตนเท่านั้นโดยมิได้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นการกระทำของจำเลยที่หนึ่งและที่สองจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2เอาบัตรบันทึกเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารของโจทก์ไปแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ปรากฏว่า มีการแก้ไขข้อความในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์จึงไม่ได้เสียหาย อีกทั้งโจทก์มีหน้าที่ต้องส่งเอกสารให้แก่พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดลพบุรีอยู่แล้วกระทำการได้ที่ 1 และที่ 2 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188

ส่วนที่จำเลยที่ 3 นำภาพบันทึกเวลาดังกล่าวไปแสดงในสื่อออนไลน์ทำให้โจทก์เสียหายก็เป็นคนละส่วนกับการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้เกิดผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2ไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 3มีส่วนร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือไม่จำเลยที่ 3 จึงไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์เช่นกัน พิพากษายกฟ้องโจทก์

จาก facebook สุธาสินี แก้วเหล็กไหล