วีดีโอ เลือกตั้งนอกเขตได้ผู้แทนเพื่อใคร?

ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่ทำงานในโรงงานตามย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่การที่คนงานส่วนใหญ่มีชื่อเลือกตั้งอยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด และต้องเลือก ส.ส. ที่บ้านเกิด ก็จะทำให้ได้ผู้แทนที่ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจปัญหาของแรงงานซึ่งทำงานอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง

รายงานโดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่