วีดีโอ ทำแผนยุทธศาสตร์แรงงาน คสรท.- สระบุรี 30 มิ.ย. 54

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 54 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี ณ หาดสองแควรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีกรรมการพื้นที่สระบุรีเข้าร่วมกว่า 30 คน

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี