วีดีโอ ค่าจ้างกับความหวัง

ในยุคข้าวของแพงแต่ค่าแรงถูก ผู้ใช้แรงงานที่กินค่าจ้างขั้นต่ำต้องซื้อไข่ไก่ในราคาสูงถึงฟองละ 4-5 บาท ทำให้คนงานต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก

แต่การทำงานในโรงงานตลอดทั้งวันกลับแลกได้เพียงค่าจ้างอันน้อยนิด คนงานส่วนใหญ่จึงต้องการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานโดย ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่