วันแรงงานข้ามชาติสากล หาดใหญ่คึกคักเสนอ 5 ข้อดูแลแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ

สรส.เรียกร้องขบวนการแรงงานต้องสามัคคีโดยไม่มีการแบ่งแยก พร้อม เสนอ 5 ข้อถึงรัฐให้จัดระบบแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560  สมาพันธ์แรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ (LO-NORWAY) ได้จัดงาน วันแรงงานข้ามชาติสากล ประจำปี 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีองค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ มูลนิธิสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ , เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) , ILO , ITF , ศูนย์อภิบาลทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน ในงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ/งานวัฒนธรรม/การเสวนา/เวทีแลกเปลี่ยนซักถาม

แถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ปี 2560 โดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
1.รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและคนข้ามชาติทั้งหมดต่อการจัดระบบแรงงานข้ามชาติกับการเปิดเสรีอาเซียน

2.รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนที่จะทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและการเจ้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

3.รัฐต้องจัดขบวนการนำพาและขบวนการนายหน้าแรงานข้ามชาติ

4.การรับรองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

5.หามาตรการและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสุขภาพ