“วอยซ์ ทีวี” แถลงปรับโครงสร้าง เลิกจ้างพนักงานจำนวน 127 คน

“วอยซ์ ทีวี” แถลงการณ์ ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับผังรายการทีวี และพัฒนาการนำเสนอผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ปรับลดจำนวนพนักงาน ด้วยการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 127 คน พร้อมค่าชดเชยไม่ต่ำกว่ากฎหมาย ซึ่งจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างยังคงร่วมงานในรูปแบบ outsource กับบริษัท

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นาย เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามแถลงการณ์ เรื่อง : การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับผังรายการทีวี และพัฒนาการนำเสนอผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ถึงผู้รับชมรายการ ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ ผู้สนับสนุนรายการ และเพื่อนร่วมงาน ว่า  บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับผังรายการทีวี และพัฒนาการนำเสนอผ่านทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ปี 2561

ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่มีข้อจำกัดมาเกือบ 4 ปี แม้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอันเนื่องมาจากคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสารอยู่บ่อยครั้ง แต่การที่บริษัทฯ ได้พยายามรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และข้อจำกัดทางการเมืองที่ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้ จึงยังทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในการผลิตผลงานคุณภาพที่มีคุณค่ากับสังคม เป็นทางเลือกในการรับชมรายการทีวีที่มีสาระสร้างสรรค์ เสนอข้อมูลข่าวสารพร้อมบทวิเคราะห์ที่ทำให้สังคมไทยคิดก้าวหน้าอย่างนานาอารยประเทศ

นอกเหนือจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่บริษัทฯต้องบริหารอย่างสมดุลแล้ว สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลคืออีกปัจจัยที่มีผลกระทบแทบทุกช่องอย่างถ้วนหน้า รวมถึง “วอยซ์ ทีวี” ด้วยเช่นกัน ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงในอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

โดยบริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการผลิตรายการทีวีใหม่ เน้นรายการวิเคราะห์ข่าวคุณภาพ 2 ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ด้วยการลดจำนวนรายการลง แต่เพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศมากขึ้น นอกจากออกอากาศผ่านทางดิจิตอลทีวี “วอยซ์ ทีวีช่อง 21” แล้ว ยังนำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีออโต้เมทต่างๆ รวมถึงการปรับระบบ Progressive Web Applications เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งวีดีโอคอนเทนท์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทันทีทุกช่องทางทุกเวลาที่ต้องการอีกด้วย

จากแผนธุรกิจปี 2561 ที่จะมีการปรับสัดส่วนการผลิตรายการ ทำให้บริษัทฯจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลง ด้วยการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 127 คน โดยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทุกคนจะได้รับเงินค่าชดเชยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด ซึ่งจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างยังคงร่วมงานในรูปแบบ outsource กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม แม้การปรับโครงสร้างองค์กรต้องเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี แต่การที่บริษัทฯ ต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นทั้งเพื่อน พี่ และน้องที่ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานนั้น เชื่อว่าเพื่อนร่วมงานทั้งที่ผู้ที่ต้องจบภารกิจและผู้ที่ยังต้องมีภารกิจต่อไป ยังมีความรู้สึกผูกพันต่อกันไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคน ขอบคุณผู้บริหารระดับอาวุโสหลายท่านที่เสียสละเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯได้ส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่อีกหลายคนได้ขึ้นมาทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ที่กระชับคล่องตัวสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สร้างสรรค์รายการคุณภาพดีๆให้กับผู้ชม “วอยซ์ ทีวี” ในปี 2561 ทั้งนี้ การอัพเดตรายการต่างๆ สามารถติดตามได้จากทางสถานี “วอยซ์ ทีวี ช่อง 21” และทุกช่องทางออนไลน์ “วอยซ์ ทีวี”

สุดท้ายนี้ “วอยซ์ ทีวี” ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ชมที่ส่งกำลังใจ และติดตามชมรายการอย่างเหนียวแน่น ขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณที่เชื่อมั่นสนับสนุนรายการของเราอย่างต่อเนื่องยาวนานต่อไป และพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน https://www.voicetv.co.th

ด้าน’โอ๊ค’ ย้ำความจำเป็นต้องปรับขนาดองค์กร ‘Voice TV’

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ค ชี้แจงการปรับโครงสร้างกร Voice tv โดยระบุว่า วันนี้ทุกคนคงทราบข่าวเรื่อง Voice TV ที่มีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดขององค์กรลงแล้วนะครับ ในสภาวะที่สื่อโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ มีคนดูน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยสื่อในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและตรงใจผู้บริโภคมากกว่า จนทำให้แทบจะทุกสถานีต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด Voice TV ทีมผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ได้พยายามทุกทางอย่างที่สุดมาตลอดระยะเวลากว่าแปดปี และพยายามปรับตัวตามสถานการณ์แต่ก็หนีไม่พ้นในกฎเกณฑ์เดียวกันกับสื่อทีวีช่องอื่นๆ หลายช่อง

ขณะเดียวกันเรายังประสบปัญหาซ้ำสองจากการที่เรายืนหยัดในการให้ข้อมูลต่อผู้ชมอย่างตรงไปตรงมา และหลายรายการในช่องของเรา มีจุดยืนที่อาจจะไม่ตรงกับสภาพการเมืองมากนัก หลายๆ ครั้งที่ Voice TV ของเราต้องโดนปิดจากการที่เราได้นำเสนอข้อมูลหลายๆ อย่าง ถูกงดออกอากาศ ถูกห้ามจัดรายการหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้การบริหารเป็นไปได้อย่างมีอุปสรรคตลอดมา

ในวันนี้ ผู้บริหารของ Voice TV คงได้พูดถึงเหตุผลต่างๆ ในการปรับโครงสร้างองค์กร ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่สิ่งที่ผมอยากจะเอ่ยถึงคือ พี่น้องพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเราทั้งหมดอีกครั้ง ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกันมา ผมพูดได้อย่างเต็มปากว่า ทุกท่านคือผู้ร่วมอุดมการณ์ ทุกท่านมีจุดยืนที่มั่นคง ทุกท่านไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่กดดันพวกเราในทุกรูปแบบ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในวันนี้แม้หลายๆ ท่านจะต้องแยกจากกันไป ผมเชื่อมั่นว่าครั้งหนึ่งที่พวกเราได้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข อยู่ร่วมกันจนเสมือนเป็นครอบครัว Voice TV เดียวกัน จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอ และผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้และความสามารถของพวกท่านทั้งหลาย ท่านจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันอีกครั้งครับ ขอให้พี่น้องทุกท่าน โชคดีครับ ด้วยรักและห่วงใย

เนื้อหาจาก Voice TV