ลูกจ้าง อบต. เผย อยากเรียนรู้และเข้าถึงสิทธิประกันสังคม

ลูกจ้างชั่วคราวของอบต. อยากได้สิทธิเท่าเทียมกับลูกจ้างประจำ ร้องขอรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมขอเรียนรู้ระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ได้มีลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รายหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ออกมาเปิดเผยว่า ลูกจ้างอบต.เข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับในระบบประกันสังคม เช่นกรณีได้รับอุบัติเหตุในการทำงาน ลูกจ้างไม่มีสิทธิใช้กองทุนเงินทดแทนของประกันสังคม หรือกรณีเกษียณอายุ ลูกจ้างก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเท่าที่ควร เพราะไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมแบบไหน มาตราอะไร

ลูกจ้างอบต.ท่านนี้เล่าให้ฟังว่า มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุในขณะทำงาน โดนของหล่นใส่เท้าทำให้เล็บหัวแม่เท้าฉีกขาด เข้าใช้บริการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โดยใช้บัตรทอง 30 บาท ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม และได้หยุดพักรักษาตัวนานหนึ่งอาทิตย์

ส่วนมากลูกจ้างอบต.เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีเกษียณอายุ ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม เพราะต้องส่งอีกสิบห้าปี และถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเปลี่ยนนายก อบต. ใหม่ ตนเองก็อาจไม่ได้ทำงานใน อบต.อีก

ลูกจ้างอบต.กล่าว ก่อนจะฝากให้นักสื่อสารแรงงาน-นักข่าวพลเมืองช่วยกระจายข่าว ให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลหันมามองปัญหาลูกจ้างชั่วคราวของอบต. ให้มีสิทธิเท่าเทียมกับลูกจ้างประจำบ้าง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ และอีกเรื่องฝากหนึ่งคือ ขอให้ตัวแทนจากประกันสังคมมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสังคมกับลูกจ้างอบต.ด้วย

รายงานโดย นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงาน-นักข่าวพลเมือง จังหวัดปทุมธานี