ลูกจ้างไทยวู้ดเท็กซ์ รับเงินเยียวยาจากกองทุน หลังนายจ้างเบี้ยวค่าชดเชย

SAM_0009

อดีตลูกจ้างบริษัทวู้ดเท็ค มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสหภาพ หลังได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ พร้อมรับข่าวดีศาลแรงงานตัดสินให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 คนงานบริษัทไทยวู้ดเท็กซ์ จำกัด ได้เข้ามามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคดีคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงมีพึงได้ต่อ

กรณีปัญหาลูกจ้างบริษัทไทยวู้ดเท็ค จำกัด ได้ถูกนายจ้างลอยแพเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ลูกจ้างได้มาขอคำปรึกษาแนะนำกับกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ และกลุ่มสหภาพฯได้พาลูกจ้างไปยื่นคำร้องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา และในเดือนพฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งมายังลูกจ้างบริษัทไทยวู้ดเท็กซ์ จำกัด ให้ไปรับเงินช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของลูกจ้างจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ลูกจ้างทั้ง 27 คน ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นคนละ 27,000 บาท

ส่วนคดีที่ลูกจ้างได้ไปฟ้องศาลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มีการไกล่เกลี่ยพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คำพิพากษาศาลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิพากษายืนตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สั่งให้บริษัทไทยวู้ดเท็กซ์ จำกัดจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้ง 28 คน

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน