ลูกจ้างเมียนมาโวย โดนนายจ้างโกงไม่จ่ายค่าจ้าง-ค่าชดเชย

นายจ้างทำเนียน อ้างเหตุหยุดงานบ่อยสั่งลงโทษ เตือนเป็นหนังสือพักงาน 30 วันไม่จ่ายค่าจ้าง -ลูกจ้างเมียนมาโวย โดนโกงไม่จ่ายค่าชดเชย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ลูกจ้างบริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่งย่านนครปฐมได้มายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก ลูกจ้างถูกลงโทษพักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง โดยอ้างว่าหยุดงานบ่อย

ด้านนางสาวออม นามสมมุติ ลูกจ้าง ที่มายื่นคำร้องในครั้งนี้ ได้เปิดเผยกับนักสื่อสารแรงงานว่า เมื่อประมาณปลายเดือน มีนาคม พ. ศ. 2563 นายจ้างได้เรียกลูกจ้าง กว่า 30 คน ให้เข้าไปพบและแจ้งว่า มีการหยุดงานบ่อย เป็นความผิด ยิ่งถูกลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ และสั่งพักงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นางสาวอ๋อมยังเปิดเผยอีกว่า การหยุดงานของแต่ละคนนั้น ก็เป็นการใช้สิทธิ์หยุดตามปกติ เช่น สิทธิลากิจ ที่ได้รับอนุญาตจากนายจ้างแล้ว รวมถึงลาป่วย และก็ไม่ได้หยุดมากมายอะไร คือ หยุดรวมกัน ประมาณแค่ 4-5 วันเท่านั้น ซึ่งหลังจากถูกสั่งลงโทษแล้วพนักงานได้รวมตัวกันไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน   แต่พนักงานตรวจยังไม่สามารถ รับเรื่องไว้ได้ เนื่องจาก ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง ยืนยันพิสูจน์ไม่ได้ว่านายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างจริงหรือไม่ ดังนั้นหลังจากที่ ได้ติดตามเพจ แรงงาน เพื่อสังคม และเพจคลินิกแรงงาน จึงได้โทรประสาน ไปทาง นายมงคล ยางงาม จากนั้นจึงได้ประสานกันเพื่อเข้าไปยื่นคำร้องที่พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมในเวลาประมาณ 11.00 น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับเรื่องไว้และประสานจะรีบดำเนินการให้กับลูกจ้าง โดยไว

นอกจากนี้ยังพบว่า มีลูกจ้างชาวเมียนมา 2 สามีภรรยาที่ทำงานในบริษัทแห่งนี้ ก็ได้มายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเช่นกัน โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่า นายจ้างเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย อีกทั้งยัง ปลอมแปลงเอกสาร หนังสือลาออก ทั้งที่ตนไม่ได้เป็นคนลงลายมือชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้รับ คำร้องเอาไว้แล้วจะรีบดำเนินการต่อไป 2 สามีภรรยาชาวเมียนมากำลังประสบปัญหา ในการหางานใหม่และขาดรายได้ ในการหาเลี้ยงชีพ