ลูกจ้างสุดทน นายจ้าง สับขาหลอกทำงานที่เดิม12 ปี เปลี่ยนสัญญา 4 บริษัท ตกงานไม่ได้ค่าชดเชย

หนุ่มโรงงานสุดทนซับ ถูกหลอกให้เปลี่ยนสัญญาจ้าง 4 ครั้ง 4 บริษัท ให้ทำงานที่เดิมตลอด 12 ปี สุดท้ายถูกปลดไม่มีค่าชดเชย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธัชนามสมมุติลูกจ้างบริษัทรับเหมาแรงงาน ซึ่งถูกส่งไปทำงานที่บริษัท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชื่อดังย่านบางพลี ได้มายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าชดเชยจาก 4 บริษัทซับคอนแทรคที่ประจำอยู่ที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชื่อดัง ย่านบางพลี สมุทรปราการ เนื่องจากไม่รับการเหลียวแลและเยียวยาใดๆจากบริษัทซับคอนแทรค สาเหตุที่ต้องยื่นคำร้องทั้ง 4 บริษัทซับคอนแทรคนั้นเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนย้าย Contact อย่างต่อเนื่องภายในสถานประกอบการแห่งนั้น โดยบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์แห่งนี้ จะมีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงจำนวน 4 บริษัท ซึ่งมีพนักงานประจำอยู่ที่บริษัทอยู่แล้ว โดยอย่างน้อย 2 บริษัทมีชื่อของฝ่ายบุคคล บริษัท ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ชื่อดัง หากจะมีการเพิ่มเงินค่าทักษะให้กับลูกจ้างจะให้ลูกจ้างทำสัญญาเปลี่ยนแปลงซับคอนแทรคใหม่ สำหรับนายธัช นี้ได้ทำงานที่สถานประกอบการแห่งนี้มาเป็นเวลา 2 ปีมีการเปลี่ยนสัญญาจ้างทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่ผิดสัญญาจ้างก็จะไม่ได้รับสิทธิค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมายื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยย้อนหลังจากทั้ง 4 บริษัทซับคอนแทรคดังกล่าว ที่ตนเคยเป็นลูกจ้างอยู่

ด้านนายมงคล ยางงาม กรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยพื้นที่ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ กล่าวว่า สำหรับประเด็นปัญหานี้มีความซับซ้อน เนื่องจากนายจ้างทั้ง 4 บริษัทรวมถึงสถานประกอบการมีความเกี่ยวเนื่องกัน และพยายามที่จะตัดนิติสัมพันธ์ในแต่ละช่วงของการทำสัญญาจ้างงานของแต่ละบริษัท แม้ว่าจะยังคงให้ทำงานอยู่ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันด้วยกฎหมายการจ้างงานเอื้อต่อนายจ้างมากกว่าการคุ้มครองลูกจ้าง ซึ่งส่งผลต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยสภาพการจ้างที่ไม่เท่ากัน จนลูกจ้างอดทนไม่ไหวแล้วจริงๆจึงได้ออกมาร้องทุกข์ วันนี้ก็พาไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมุทรปราการและได้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว คงต้องรอคำสั่งตามระยะเวลากันไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน