ลูกจ้างสระบุรี บุกจวนผู้ว่า ! เรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม 421 บาท

ลูกจ้างสระบุรี  บุกจวนผู้ว่า !เรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม   421 บาท

ผู้นำแรงงานรวมตัว   ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่  30   กันยายน 2553   เวลา 18.00 น.   นำโดย นายบุญสม  ทาวิจิตร  ประธาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  ร่วมกับผู้นำแรงงานในจังหวัดสระบุรี     เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี   เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายถาวร   มีชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เมื่อไปถึงจึงได้ทราบว่า  นายถาวร  มีชัย   ผู้ว่าฯ  ติดราชการ    จึงมอบหมายให้ นายรณรงค์   จันทร์ประสิทธิ   นายอำเภอเมืองสระบุรี   รักษาการแทนผู้ว่าราชการ  ลงมารับหนังสือกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง

นายบุญสม  ทาวิจิตร   ได้พูดถึง จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ราคาสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภค  มีราคาที่สูงขึ้นมาก   ในขณะที่มีค่าจ้างที่ต่ำไม่พอต่อการดำรงชีวิต  ทำให้ลูกจ้างต้องทำงานมากขึ้นไม่มีเวลาพักผ่อนหรือศึกษาหาความรู้ตามหลัก  สามแปด    

ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อการดำรงชีพของผู้ใช้แรงงาน  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   ได้ทำแบบสำรวจกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ   สรุปว่าผู้ใช้แรงงานควรได้รับค่าจ้างรายวันที่   421 บาท ต่อวันจึงจะพอเพียงในการดำรงชีพ

นายรณรงค์   จันทร์ประสิทธิ    ขอขอบคุณกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มายื่นหนังสือด้วยความสงบเรียบร้อย   เท่าที่ทราบจากมติที่ประชุมของส่วนกลางจังหวัดมีการปรับขึ้นค่าจ้างแน่นอน   แต่ยังไม่ทราบว่าจะขึ้นเท่าไร   ส่วนหนังสือที่รับจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานฯ  จะรีบดำเนินการต่อไป   โดยด่วน

 

(รายงานโดยนักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี)