ลุยตรวจ-จับแรงงานข้ามชาติทำงานอาชีพสงวน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมจัดหางานรายงานว่า นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง เข้าตรวจสอบ จับกุมและดำเนินคดีแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานอาชีพสงวนของไทย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติทำงานเป็นจำนวนกว่า 5 หมื่นคน  เช่น สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตห้วยขวาง เขตสุขุมวิท เป็นต้น มีการลักลอบทำงานเป็นจำนวนมาก ให้จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าวและดำเนินคดี

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 – 22 พฤษภาคม 2562 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติไปแล้ว จำนวน 371,823 คน และดำเนินคดีแรงงานข้ามชาติ ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และทำงานขายสินค้า ขายอาหารตามแผงต่างๆ ขายของหน้าร้าน รวมทั้งเร่ขายสินค้า และงานอื่น ๆ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย วินมอเตอร์ไซต์ นวดแผนไทย และเสริมสวย ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมาย จำนวน 6,206 คน พบส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย จีน และอื่น ๆ ตามลำดับ โดยได้เปรียบเทียบปรับแรงงานข้ามชาติ คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 24,793,100 บาท ผลักดันส่งกลับแรงงานแล้ว จำนวน 6,081 คน

“ แรงงานข้ามชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยงานที่ทำต้องไม่ใช่งานที่ห้ามคนข้ามชาติทำหรือนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท หากผู้ใดพบเห็นคนข้ามชาติทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน

แต่อย่างไรก็ตามยังมีการกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนข้ามชาติทำ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนข้ามชาติทำ
พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย 39 อาชีพ ดังนี้

 1. งานกรรมกร
  2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
  3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
  4. งานแกะสลักไม้
  5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
  6. งานขายของหน้าร้าน
  7. งานขายทอดตลาด
  8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
  9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
  10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
  11. งานทอผ้าด้วยมือ
  12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
  13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
  14. งานทำเครื่องเขิน
  15. งานทำเครื่องดนตรีไทย
  16. งานทำเครื่องถม
  17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
  18. งานทำเครื่องลงหิน
  19. งานทำตุ๊กตาไทย
  20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
  21. งานทำบาตร
  22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
  23. งานทำพระพุทธรูป
  24. งานทำมีด
  25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
  26. งานทำรองเท้า
  27. งานทำหมวก
  28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
  30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
  31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
  32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
  33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
  34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
  35. งานเร่ขายสินค้า
  36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
  37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
  38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
  39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

**หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)
ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน /จากเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน