ร้องนายจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

FB_IMG_1450184490331

ลูกจ้างบริษัทอีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้แก้ปัญหานายจ้างเลิกจัางไม่เป็นธรรม 

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ลูกจ้างบริษัทอีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายวชิระ ศรีบัวชุมผูัอำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน กรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหลังมีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับสภาพการจ้างราว 20 คน โดยนายจ้างอ้างเรืี่องไม่ได้รับข้อเรียกร้อง และกลุ่มคนงานดังกล่าวเป็นแกนนำในการล่าลายมือชื่อเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง มีการชุมนุม สร้างความแตกแยกทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

นายนิคม สองคร เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาพปัญหาประเด็นการเลิกจ้างลูกจ้างบริษัทอีเกิ้ลฯเป็นการเลิกจ้างระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องโดยมีการล่าลายมือชื่อของลูกจ้างจำนวน 87 คน ซึ่งนายจ้างเลิกจ้างนั้นนายจ้างอ้างว่าเป็นแกนนำหัวโจก สร้างความแตกแยก ทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นแกนนำการเรียกร้อง และไม่ได้รับข้อเรียกร้องจากลูกจ้างแต่อย่างใด การเลิกจ้างจึงไม่เกีรยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง แต่ทางลูกจ้าง 20 คนทีีถูกเลิกจ้างนั้นได้แสดงหลักฐานว่า มีตัวแทนบริษัทฯรับข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว และมีการนัดเจรจาในวันที่ 8 ธันวาคม2558 หลังที่ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง 2 วัน(วันที่ 8ธ.ค.58) และเมื่อลูกจ้างไปตามที่นายจ้างนัดเจรจากลับถูกตัวแทนฝ่ายนายจ้างอ่านประกาศเลิกจ้าง และให้ลูกจ้างทั้งหมดเก็บของสรวนตัวออกจากบริษัททันที และประเด็นที่นายจ้างว่ามีการชุมนุมกันนั้นความจริงคือเป็นวันหยุดทำงานในวันที่6 และ 7ธันวาคม 2558 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงกันเท่านั้นไม่ได้ชุมนุมอย่างทีี่นายจ้างอ้าง และยังเป็นวันหยุดอยู่แล้ว ลูกจ้างจึงเห็นว่าการเลิกจ้างเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและอยู่ระหว่างการยื่นข้อเรียกร้อง และเตรียมการตั้งสหภาพแรงงานอีกด้วย

” การเลิกจ้างครั้งนี้ในส่วนของสภาฯมองว่าเป็นการกระทำที่นายจัางต้องการตัดไฟแต่ต้นลม ด้วยในอดีตเคยมีกลุ่มคนงานทีี่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานและยื่นข้อเรียกร้องแล้วแต่ก็ถูกเลิกจ้างเสียก่อน ครั้งนี้ก็คิดว่า มีลักษณะของการรวมตัวของลูกจ้างเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายโบนัสเท่าเดิมที่เคยได้รับ คือ 4 เดือน และจ่ายโบนัสรายเดือนๆละ 3,500 บาท และให้ยกเลิกกฎระเบียบกรณีเกิดอุบัติเหตุที่นายจ้างมีการกำหนดว่า หากเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายให้ปรับเงินลูกจ้างจำนวนสูงสุด 5 แสนบาท ซึ่งบางรายต้องจ่ายราวแสนบาท พร้อมถูกเลิกจ้าง ซึ่งลูกจ้างมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะนายจ้างมีการประกันภัยอยู่แล้วทำไมต้องมีการปรับเงินด้วย ซึ่งตรงนี้การในการร้องต่อกระทรวงแรงงานก็เพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างให้กลับเข้ากระบวนการเจรจากันตามหลักแรงงนนสัมพันธ์ โดยให้นายจัางรับกลับเข้าทำงานก่อน” นายนิคมกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทการขนส่งสินค้า เช่นประเภท ขนส่งก๊าซ LPG ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เป็นต้น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน