รำลึก 7 ปี “จรัญ ก่อมขุนทด หรือบัวลอย” จัดถกหาทางแก้ปัญหาการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ตั้งวงถกปัญหาการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ในงานรำลึก 7 ปี “จรัญ ก่อมขุนทด หรือบัวลอย” เสนอทางออกต้องแก้ด้วยการเมือง ชวนร่วมกันสนับสนุนพรรคของแรงงาน

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หมู่บ้านศศิรีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และครอบครัว “จรัญ ก่อมขุนทด หรือบัวลอย” ได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 7 ปี การจากไปของ จรัญ ก่อมขุนทด หรือ (อ.บัวลอย)  โดยมีเวทีถวายเพลพระสงฆ์ และเวทีเสวนา เรื่อง “ปัญหาการจ้างงานไม่มั่นคง”

นายสมศักดิ์ โกสัยสุข ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานฯกล่าวว่า ตลอดชีวิตของบัวลอยจะต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานเรามีสัตยาบันร่วมกันด้วยประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงมากคนจนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และแรงงานคือคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยประกอบด้วย แรงงานในอุตสาหกรรม ชาวนาชาวไร่ แรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เรามีสำนึกตรงนี้ร่วมกันหรือไม่

การเรียกร้องแรงงานที่มีคุณค่า แรงงานคือผู้สร้างโลกดั่งคำขวัญ งานที่มีคุณค่า การที่เราทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่หากมีสหภาพแรงงานก็ได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่ให้มีชีวิตที่ดีพอสมควร การที่มีการส่งนักจัดตั้งสหภาพแรงงาน มาทำงานในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกด้วยที่นี่ตอนนั้นมีสหภาพแรงงานน้อยมาก และเป็นศูนย์แห่งการขูดรีดแรงงานที่มากที่สุด มีการมาลงทุนของทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการทำกำไรสูงสุด ซึ่งหาวิธีการรูปแบบต่างๆเพื่อการขูดรีด ที่แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อม ประเทศไทยยังคงด้อยพัฒนา พูดแต่เรื่องเงิน ไม่ได้ใส่ใจเรื่องภาวะโลกร้อน ระบบทุนที่ทำลายล้าง

ด้วยระบบทุนนิยมที่ขูดรีดคนจนทำให้รวยกระจุก จนกระจาย หากไม่มีสหภาพแรงงานทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ไม่มีการรวมตัวของแรงงาน แรงงานไม่มีอำนาจก็จะถูกขูดรีดมากกว่านี้ ซึ่งการที่ส่งให้บัวลอย กับเหมา หรือเสมา สืบตระกูล มาทำงานจัดตั้งในพื้นที่เพื่อให้เกิดอำนาจต่อรองของแรงงาน และวันนี้คิดว่าการรวมตัวเพียงสหภาพแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานคงไม่มีเพียงพอ การมีพรรคการเมืองของแรงงาน เพื่อต่อสู้ทางการเมืองกับพรรคของนายทุน จึงเป็นอีกทางเลือกที่มีการลงมือสร้างพรรคการเมืองของแรงงาน เพราะพรรคการเมืองของทุนก็จะทำเพื่อนายทุนไม่ใช่ชนชั้นแรงงาน อย่างประเทศอังกฤษก็มีพรรคแรงงาน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองของแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในยุโรป อย่างเยอรมนีก็มีการสนับสนุนพรรคการเมืองของแรงงาน การเป็นสมาชิกพรรค แล้ววันนี้ แรงงานไทยเป็นสมาชิกพรรคของใคร พรรคแรงงาน หรือพรรคของนายทุน เราเห็นประธานสหภาพแรงงานบางคนเป็นที่ปรึกษาของนายจ้าง ฉะนั้นหากอยากเห็นความสำเร็จของแรงงานต้องลงมือทำ

ยุคนโยบาย EEC  หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ดังกล่าวป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในยุค อุตสาหกรรม 4.0 ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก มีการหส่งเสริมการลงทุนของรัฐลดทั้งภาษี การนำเครื่องจักรใหม่มาใช้ ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ตอนนี้ระบาดไปทุกที่กับการจ้างงานแบบชั่วคราวเป็นการจ้างงานที่ออกแบบโดยระบบทุน การส่งเสริมEEC เป็นการส่งเสริมทุนให้เข้ามาขูดรีดภายใต้คำว่า “แรงงานไม่มีศักยภาพ” ต้องให้การศึกษา และพัฒนาฝีมือ แต่การที่นายทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยนั้นเพราะว่า แรงงานไทยมีค่าแรงถูก และมีทักษะสูงในการทำงาน หากไม่เช่นนั้นคงไม่มีนักลงทุนที่มาลงทุนแน่

ยุคแห่งการนำเทคโนโลยีใหม่ AI มาใช้ในกระบวนการผลิตมาทำงานแทนแรงงาน ทำให้เกิดอัตราการว่างงาน อย่างที่เคยจ้างคนทำงาน 800 คน เมื่อนำAI เข้ามาใช้ จะเหลือคนทำงานเพียง 8 คนเท่านั้น หุ่นยนต์เพียงหนึ่งตัวแทนคนได้จำนวนมาก และในอนาคตสหภาพแรงงานต้องเจรจากับหุ่นยนต์ที่มีการป้อนข้อมูลหมายเข้าไป เก่งกว่าทนายความ ทางรอดแรงงานคืออะไร สิ่งที่เหลือคือพรรคการเมืองของแรงงาน เพราะเวลาเหลือน้อยไม่เช่นนั้นจะเจอวิกฤติใหญ่ ระบบประชาธิปไตยต้องทำให้โลกนี้อยู่ได้ แรงงานต้องได้รับการดูแล

ต่อมาได้มีการเสวนา เรื่อง ปัญหาการจ้างงานที่ไม่มั่นคง โดยสรุปได้ดังนี้

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังสั่นคลอนอย่างหนัก กับรถยนต์ EV ที่มารวดเร็วมา นำมาสู่การปลดออกเลิกจ้าง หรือเปิดโครงการสมัครใจลาออกเดิมกระบวนการผลิตใช้คนจำนวนมาก ปัจจุบันทุนหันมาใช้โรบอทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนคนทำงานได้จำนวนมาก ด้วยการใช้โรบอทสามารถที่จะลดต้นทุน อย่างสวัสดิการ การเจ็บป่วยก็ไม่มี โรบอทไม่ต้องกินไม่ต้องนอน การมาของโรบอทนำมาซึ่งการลดคน การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ปลายปีที่จะเข้าสู่การยื่นข้อเรียกร้องประจำปี เพื่อปรับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในหลายพื้นที่ สิ่งที่พบแน่นอนนายจ้างตั่งท่าจะยื่นข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างเพื่อขอลดสภาพการจ้าง ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด จะส่งผลต่อการเลิกจ้าง การปิดงาน หรือพิพาทแรงงานมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้แน่นอนว่าลูกจ้างเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการมีงานทำ และรัฐเองก็ยังไม่มีมาตรการในการดูแล ด้านกำหมายที่ไม่เป็นธรรมนี้

นางอภัณตรี เจริญศักดิ์ ประธานสตรีสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โลหะแห่งประเทศไทย (Team) กล่าวว่าผลกระทบจากการจ้างงานของภาคบริการ คือ การจ้างงานพนักงานประจำ ปรับเป็นการจ้างงานพนักงานชั่วคราว เช่นพนักงานรับส่งอาหารถูกเลิกจ้าง หรือมีการย้ายงาน ซึ่งการจ้างงานรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ค่าจ้างก็ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีสวัสดิการ  เป็นการจ้างงานแบบรายวัน รับส่งของให้กับลูกค้า ต้องดูแลสวัสดิภาพของตนเอง หากเกิดอุบัติเหตุมีเพียงพ.ร.บ.ประกันรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ก็ของตนเอง คือเป็นการลงทุนเองทั้งหมด ซึ่งกระทรวงแรงงาน เองมีการติดตามเพื่อดูแลหรือคุ้มครองหรือไม่ คุ้มครองรูปแบบใด ด้วยเป็นการรับงานเป็นจ๊อบ หากยอดขายตกก็ให้เบรกเพื่อพัก 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่มีสหภาพแรงงานดูแล หรือการรวมตัวทำไม่ได้ การจ้างงานแบบนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการมีบางส่วนเป็นผู้หญิงด้วย ซึ่งเป็นระบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เมื่อรัฐ กับนายจ้างร่วมคิดทั้งการจ้างงาน ทั้งสวัสดิการก็เป้นปัญหาเพราะเขาต้องการกดขี่ขูดรีดเพื่อการแสวงหากำไรสูงสุด คสรท. ต้องมองการทำงานเชิงนโยบายว่าจะมีการดูแลแรงงานอย่างไร ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะต้องทำให้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาILO และปฏิบัติตามสัญญา คสรท.ทำหน้าที่ในการยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และติดตามการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องเดิมที่ยื่นไว้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งแรงงานต้องยกระดับในการต่อสู้จากเดิมต่อสู้ในการยื่นข้อเรียกร้อง ต่อรัฐ ต่อนายจ้างมาเป็นการต่อสู้ทางการเมือง ปากท้องมีความสำคัญ แต่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาทางนโยบายให้ได้

นายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โลหะแห่งประเทศไทย (Team) กล่าวว่า ต่างประเทศมีการรณรงค์เรื่องความมั่นคงในการทำงานเช่นกัน ด้วยประสบปัญหาเรื่องการจ้างงานไม่มั่นคง มีการจ้างงานแบบเหมาค่าแรง ซึ่งประเทศไทยมีการรณรงค์ให้มีการรับลูกจ้างเหมาค่าแรงเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งต่างประเทศไม่มีการเรียกร้องเช่นนี้ หรือเข้าไปดูแล เขามองว่าประเทศไทยมีการต่อสู้ และเรียกร้องเพื่อลูกจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งถือว่าก้าวหน้า ประเด็นคือ BOI มีการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมให้มีการนำหุ่นยนต์ โรบอทมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนคน ตรงนี้แรงงานจะอยู่อย่างไร และหากไม่มีรายได้ก็ไม่มีกำลังซื้อ ไม่มีเงินจ่ายภาษี เศรษฐกิจ และรับก็มีปัญหา ซึ่งรับควรต้องมองว่า หากแรงงานมีงานทำก็มีรายได้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รัฐควรมาดูแลให้คนมีรายได้เพิ่มแทนการแจกเงิน ชิม ช้อบ ใช้ 1,000 บาท คิดไม่ได้หรือเพียงปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แรงงานเป็นการเพิ่มรายได้และการจับจ่ายกระจายรายได้สู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กล่าวว่า วันนี้ทุกคนก็รู้ว่ามีคนต้องตกงานแน่จำนวนมาก มีการจัดให้มีการเตรียมตัว เตรียมใจยอบรับว่าจะต้องตกงาน ในหลายบริษัท โดยให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วย แทนการที่กระทรวงแรงงานจะแก้ไข ปกป้องงาน หรือว่าดูแลคุ้มครอง วันนี้รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างภาครัฐที่มีการจ้างงานแบบสัญญาจ้างหรือไม่ก็มีการตั้งบริษัทลูกเข้ามาทำงานควบคู่กันในรัฐวิสาหกิจ เพื่อกระจายงานออกไปทำงานแบบเดียวกัน การจ้างงานสองแบบเป็นต้น ซึ่งมองว่าการรวมตัวแบบสหภาพแรงงานเดิมๆคงไม่เพียงพอแล้วนายทุนมีกิจการทั่วประเทศ พร้อมลดความยั่งยืนในการจ้างงานออกไป ไม่ว่าแรงงานกลุ่มไหนก้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทางการเมืองแบบบนลงสู่ล่าง ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจ การลงทุน แรงงานต้องมีการทำงานการเมือง ต้องต่อสู้ทางการเมืองเพื่อกำหนดนโยบาย การที่บัวลอยเสียชีวิตในหน้าที่ สุดท้ายก้อยู่ที่ว่า จะมีการเตรียมตัวการต่อสู้หากใช้คนออกมาต่อสู้ไม่ได้จะใช้อะไร ชุมนุมรูปแบบไหน ซึ่งต้องแบ่งงานกันทำทั้งงานสื่อสาร งานจัดตั้ง ฉิ่ง กลองต้องพร้อมสู้

นายเสมา สืบตระกูล นักจัดตั้งสหภาพแรงงาน กล่าวว่า ราว 22 ปีแล้วที่ทำงานจัดตั้งสหภาพแรงงานมา เห็นว่ารูปแบบการรวมตัวของแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นายจ้าง ข้าราชการ ต่างรุมเล่นงานผู้ใช้แรงงาน ตั้งแต่การต่อสู้ที่ว่า เพียงได้สู้ก็ชนะแล้ว ของบัวลอย การต่อสู้มีหลายวิธี จะใช้แบบไหนการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ยื่นเป็น 10 ข้อ หากหันมาเรียกร้องเพียงข้อเดียว สู้แบบทีละข้อเอาให้สำเร็จ เอาที่ว่าสำคัญ  และการรวมตัวของแรงงานมีพลังจริง แต่มีความแตกแยกเป็นหลายกลุ่ม หลายสภาองค์การลูกจ้าง การที่คสรท.ทำงานมีการตั้งสหภาพแรงงานมากมาย  ซึ่งเราต้องการมีพรรคการเมืองของแรงงาน โดยแรงงานเป็นเจ้าของพรรคจริงๆ วันนี้เรามีพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย มีผู้นำแรงงาน เป็นผกรรมการพรรค และเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และจะต้องร่วมกันสร้างพรรคของเราให้เข้มแข็งให้ได้

นางสาวเสน่ห์ หงษ์ทอง ฝ่ายทะเบียนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย กล่าวว่า สิ่งที่ต้องคิด คือทำไมเราไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แต่กลับมีการเลิกจ้างแรงงานทุกย่อมหญ้าตามที่มีการสื่อสารออกมาบนหน้าFacebook แล้วจะทำกันอย่างไร แก้ปัญหานี้อย่างไร เราจะข้ามเข้าไปสู้ทางการเมือง พรรคการเมืองของแรงงานมี แต่เราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือยัง หากเป็นเราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหน พรรคของใคร ตอนนี้คนที่เรียนจบใหม่ต้องตกงาน ไม่ทราบจะไปหางานทำที่ไหน ทำงานอะไร ต้องต่อสู้เพื่องาน และต้องต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อการมีผู้แทนของเราเข้ามาดูแลแรงงาน ต้องการที่จะแก้กฎหมาย แก้กติกาเพื่อคนจน คนส่วนใหญ่ก้ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองของแรงงาน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน