วีดีโอ รำลึก20 ปี ทนง โพธิ์อ่าน เสวนา “โฉมหน้ารัฐบาลและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 3 กรฎาคม”

รำลึก 20 ปี ทนง โพธิ์อ่าน

เสวนาเรื่อง "โฉมหน้ารัฐบาลและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม"

ร่วมจัดโดย มูลนิธิพิพธภัณฑ์แรงงาน

และเครือข่ายองค์กรแรงงาน , ญาติอดีตผู้นำแรงงานที่วายชนม์

รายโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี