รำลึกเงียบ “24 ปี โศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เมื่อ 24 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ พุทธสาย 4 จ.นครปฐม  ทำให้คนงานเสียชีวิต 188 ราย บาดเจ็บกว่า 400 ราย และวันนี้ (10พ.ค.60) ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย   ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอนุสรณ์เตือนใจ ความปลอดภัยของคนงาน “อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมคนงานเคเดอร์” ที่เมื่อ 2 ปีก่อนเคยคึกคักจัดงานรำลึกอย่างสมเกียรติ แต่ปีนี้บรรยากาศการรำลึกเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านระแวกมักกะสัน และนายสัพพัญญู นามไธสง กรรมการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมพิธีรำลึกอย่างเงียบๆและเรียบง่าย มีการวางดอกไม้ และถวายอาหารคาวหวานเท่านั้น

“อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมคนงานเคเดอร์” ชิ้นนี้เป็นปฏิมากรรมการออกแบบและปั้นโดย อาจารย์สุรพล ปัญญาวชิระ (เปี๊ยก) ซึ่งปั้นผลงานชิ้นนี้จากความรู้สึกที่รับรู้ว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และหวังว่าคนงานจะไม่ลืมความเจ็บปวดนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นอนุสาวรีย์เคเดอร์ โดยนายสุวัฒน์ ลิปตภัลลพ ในขณะนั้นเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของคนงาน จึงได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 100,000 บาท เพื่อให้สร้างอนุสาวรีย์ความปลอดภัยซึ่งหวังว่าเมื่อคนงานเห็นอนุสาวรีย์นี้แล้วจะทำให้คนงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเองมากขึ้น