รัฐมนตรีแรงงาน ยันไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่ หลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดโดยเฉพาะ ข้อเสนอจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการประมง การเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ (ต่างด้าว)รอบใหม่ 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่ ซึ่งส่วนกิจการประมงที่ใบอนุญาตหมดอายุ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 และแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ใบอนุญาตหมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ระหว่างการผ่อนผัน ให้นายจ้างพาแรงงานไปขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ดังนั้น นายจ้างควรเร่งดำเนินการ หากตรวจพบว่า มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายก็ดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยืนยันว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่จะดำเนินการแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงค่าจ้างที่เหมาะสมด้วย 

รัฐมนตรีฯกล่าวอีกว่า ในเรื่องของการศึกษา สำหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ตามที่องค์กรภาคเอกชนเสนอให้ดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตนั้น ที่ผ่านมารัฐได้ส่งเสริมมาตลอด แต่หากครบกำหนดอายุ 18 ปี ผู้ติดตามเหล่านี้ต้องกลับประเทศและเข้ามาใหม่อย่างถูกต้อง ผ่านระบบเอ็มโอยู

ด้านนายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้โพสในFacebook ถึงการเข้าร่วมเวทีดังกล่าวถึงข้อเสนอแนวทางการจัดระเบียบหากอยู่ในมุมของการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของแรงงานข้ามชาติกับคนไทย ก็เป็นเรื่องที่ดี และเสนอว่า  1)ให้จัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงจริงจัง 2) ให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติใหม่ไม่เฉพาะประมง หรือแปรรูป เพราะมีแรงงานใต้ดินมาก  ผนวกพอดีกับการทำ CI ของแรงงานพม่า ในเวลาอันใกล้นี้  ไม่อย่างนั้น  ปัญหาเดิมๆ  จะกลับมาใหม่เหมือน 4-7 ปีที่แล้ว  3)การสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายทางสังคม  อาสาสมัครแรงงาน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาที่สำคัญ เป็นหูเป็นตา ปัญหาสังคมจะลดลง และ  4) สนับสนุน Fishermen Center เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาในระดับสากล

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการจัดที่พักอาศัยให้แก่แรงงานต่างด้าว ณ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการ นายจ้างนำแรงงานข้ามชาติเข้าพักอาศัย (Zoning) ว่า เมื่อ3 ปีที่ผ่านเคยมาตรวจเยี่ยมที่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้ มีความคืบหน้าไปมากแรงงานข้ามชาติเข้ามาพักอาศัยมากขึ้น 

พลเอกศิริชัยกล่าวว่า หลังจากนี้กระทรวงแรงงาน จะต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการจัดโซนนิ่งที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุม รวมถึงการดูแลบุตรของแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการการศึกษาที่ดี