รัฐมนตรีแรงงาน ชวนผู้บริหารกระทรวง ศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน

2016-05-30 19.19.30

รมว. แรงงาน พาผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ด้านผู้นำแรงงาน เน้นการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการหลังยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว. แรงงาน) ได้นำผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยพร้อมทั้งพูดคุย โดยมีนายทวีป กาญจนวงศ์ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและกรรมการร่วมต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกประกอบด้วยเสื้อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และหนังสือประวัติศาสตร์แรงงาน ด้านรัฐมนตรีแรงงานได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยด้วย

2016-05-30 19.20.26

นายทวีป กาญจนวงศ์ กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยถือว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์แรงงานไทย ซึ่งมีนักศึกษา ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม ด้านนักเรียนนักศึกษาก็มีเรียนรู้เพื่อทำรายงานและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯเปิดเพื่อสาธารณชนไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู เป็นการให้บริการความรู้ทางสังคม

นายทวีปยังกล่าวอีกว่า “พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดมากว่า 22 ปีแล้ว ปัญหาที่หนักหน่วงคือภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆซึ่งแม้ว่าจะได้พยายามแสวงหาการสนับสนุนทางด้านการเงินด้วยวิธีการต่างๆทั้งการขอรับบริจาค การจัดกิจกรรมทำของที่ระลึก แต่รายได้ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และการปรับปรุงการจัดแสดง ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ของนานาอารยะประเทศที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน ยากที่จะพึ่งพาตัวเองได้ทั้งหมด โดยติดขัดด้านทุนทรัพย์ ซึ่งบทบาทหน้าที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นอกจากการจัดแสดงในที่ตั้งแล้วยังมีบทบาทในการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์แรงงานออกไปสู่ข้างนอกด้วย เช่นการร่วมจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติทุกปี และจัดตามวาระต่างๆ ซึ่งในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้รับการเชิญให้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รักชาติเฟสติวัล” ที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน ด้วย ”

2016-05-30 19.22.54

ด้านนายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คงจะไม่พูดถึงแนวคิดการจัดตั้ง หรือสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งเกิดจากแนวคิดของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หรือFES ที่ได้ชวนผู้นำแรงงาน และนักวิชาการล่องเรือชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทำให้เกิดแนวคิดคำถามว่าทำไมไม่คิดที่จะตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ของผู้ใช้แรงงานในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สังคมได้เห็นและภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีแรงงาน เมื่อมีแนวคิดจัดตั้งก็ดูกันว่าจะตั้งอยู่ที่ไหนซึ่งขณะนั้น คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข เป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และมีอำนาจต่อรองสูง ซึ่งสถานที่นี่ใช้เป็นที่ทำการสหภาพแรงงานมาก่อนจึงขอทางการรถไฟเพื่อใช้สถานที่ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานในปัจจุบัน  และมาถึงวันนี้สหภาพแรงงานเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการไปแล้ว และมีเสียงแห่งการต้องการให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยออก เพื่อนำพื้นที่ไปหารายได้ทางธุรกิจ ประเด็นนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพิพิธภัณฑ์แรงงานว่า หากต้องย้ายจะย้ายไปไหน ด้วยต้องให้รัฐบาลช่วยมาดูเรื่องนี้ด้วยเพราะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม นักเรียน นักศึกษา และนานาประเทศที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ประเด็นความอยู่รอดของพิพิธภัณฑ์ฯเรื่องงบประมาณก็น่าห่วงที่นี่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ 3 คน ซึ่งไม่มากและต้องทำงานหนักเพื่อช่วยให้พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ทำงานอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งใช้งบประมาณในการบริหารปีละ7-8 แสนบาท อยากให้ในส่วนของกระทรวงแรงงานเข้ามาช่วยดูว่าจะมีงบประมาณตรงไหนมาร่วมไม้ร่วมมือช่วยให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยยังคงอยู่ทำหน้าที่ได้ต่อไป ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติได้มีการยื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานดูแลพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาแล้ว 2 ปี

DSCN3707

 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การที่ต้องการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หลังจากได้ยินผู้นำแรงงานนำเสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่อให้ทางกระทรวงแรงงานเข้ามา สนับสนุน ซึ่งตนเองก็เห็นคุณค่าของแรงงาน เมื่อได้ยินสนใจและต้องการมาเยี่ยมชม ซึ่งหลังจากเยี่ยมชมแล้วประทับใจมากกับการจัดแสดง มีหลายสิ่งที่น่าสนใจและบอกเล่าถึงศักดิ์ศรีของแรงงานไว้อย่างนาสนใจประทับใจจริงๆ ซึ่งได้เผยกับทางผู้บริหารกระทรวงแรงงานว่าต้องชวนเข้าไปคุยกันในกระทรวงฯกรณีที่ต้องให้การสนับสนุนว่าจะมีแนวทางอย่างไร แต่ขอชมว่าดีมากน่าสนใจ และจะมีส่วนไหนที่จัดแสดงเรื่องราวของกระทรวงแรงานด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว ด้านงบประมาณโดยเร็วก็ฝากปลัดกระทรวงแรงงานไปดู

“การที่นำพาผู้บริหารกระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายกได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่งมีแนวคิดว่าจะสร้างของกระทรวงแรงงาน แต่เมื่อได้ยินว่ามีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยอยู่ทำให้อยากมาเรียนรู้และคิดว่าจะบูรณาการร่วมกันได้”  พลเอกศิริชัย กล่าว

นักสื่อสารแรงงานรายงาน