รมต.สธ.สั่งรพ.จ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำหน่วยบริการในสังกัด ให้ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ พร้อมเร่งหารือการบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ (16 พฤษภาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับแกนนำกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้กำชับให้หน่วยบริการในสังกัด ดูแลการจ้างลูกจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด สำหรับการพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมารายเดือน รายวัน ให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้น กระทรวงฯ จะตรวจสอบรายละเอียด และนำเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.) เพื่อพิจารณากรอบอัตรา งบประมาณที่ใช้ และเสนอต่อผู้บริหารในการปรับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการพิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาลโดยตรง ไม่ใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ จะรับไปหารือกับกระทรวงการคลัง และกพ. ต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดสิ่งที่ดี ซึ่งทุกคนเป็นคนของกระทรวงจะร่วมมือกันทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เพื่อให้ระบบสุขภาพยั่งยืน และนัดหมายร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าอีก 3 เดือน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างนี้ให้คณะทำงานทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้นนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 600 คน นำโดยสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย(สสลท.)มาชุมนุมที่กระทรวงสาธารณะสุขเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องค่าจ้างที่ได้ไม่ถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คนละประมาณ 7,000 บาท/เดือน และไม่มีสวัสดิการใดๆ ทำงานหนัก และการจ้างงานต้องอาศัยเงินบำรุงจากโรงพยาบาลทำให้ค่าจ้างไม่เท่ากันเกิดความเหลื่อมล้ำโดยความต้องการของลูกจ้างคือ ให้นำเอางบประมาณมาณแผ่นดินมาจ่ายเป็นค่าจ้างแทนและให้ลูกจ้างทุกคนปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งได้รอการเจรจาจากผู้แทนรัฐบาลตั้งแต่06.00น.จนถึง 14.00 น.แต่ไม่มีการเจรจาจากฝ่ายรัฐบาลจึงตัดสินใจเดินเท้าจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังทำเนียบรัฐบาลระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร จากนั้นได้เจรจา ได้ข้อสรุปว่า วันที่16 พ.ค.รัฐบาลได้มอบหมายให้รมต.สธ. มาเจรจา และได้ข้อสรุปดังกล่าวว่าค่าจ้างต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

////////////////