ยานยนต์ขยับ เปิดโครงการ“เออร์ลี่ รีไทร์”

“โตโยต้า” เอาใจพนักงานเปิด “เออร์ลี่ รีไทร์” ให้สิทธิ์ตั้งแต่อายุ 45 ปี จ่ายผลตอบแทนพิเศษสูงสุด 54 เดือน ทั้งมิตซูบิซิ เข้าโครงการ 12 คน ส่วนฮอนด้าเกษียณอายุ 50 ปี
 
รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานพนักงานโตโยต้าในประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายมิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้อนุมัติโครงการ “เกษียณอายุก่อนกำหนด” เพื่อให้พนักงานบางส่วนที่มีความจำเป็นส่วนตัวและอยากเกษียณอายุก่อนระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งและติดประกาศให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ และเปิดให้พนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันประกาศไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2561
อายุ 45 ปี รับ 54 เดือน
 
สำหรับเงื่อนไขของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนี้ แบ่งคุณสมบัติพนักงานเป็น 3 ระดับ ระดับแรก เกรด 1-เกรด 5 (พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงหัวหน้างาน) ที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 54 เดือน ระดับที่สอง เกรด 6-9 (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการไปจนถึงผู้อำนวยการ) ที่มีอายุระหว่าง 50-54 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 54 เดือนเช่นกัน ส่วนระดับที่สาม เกรด 1-9 (พนักงานระดับปฏิบัติการ-หัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ) ที่มีอายุ 55 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 27 เดือน อายุ 56 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 18 เดือน และอายุ 57 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 9 เดือน
 
“โครงการนี้น่าสนใจมากเพราะเปิดรับตั้งแต่อายุ 45 ปี และเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ค่อนข้างเยอะ เชื่อว่าน่าจะมีพนักงานรับข้อเสนอนี้จำนวนมาก” แหล่งข่าวกล่าว
 
“ประชาชาติธุรกิจ” สอบถามเรื่องนี้กับผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการยืนยันว่า มีโครงการดังกล่าวจริง โดยบริษัทได้พยายามตอบสนองข้อเรียกร้องจากทางกลุ่มสหภาพแรงงานที่ได้ยื่นข้อเสนอมาตั้งแต่ปี 2560 และเรื่องนี้ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมระหว่างสหภาพและทีมบริหารบริษัทจนได้ข้อสรุปออกมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโตโยต้าที่เปิดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับระยะเวลาของโครงการกำหนดแค่เดือนเดียวเท่านั้น ยังไม่มีข้อมูลว่ามีพนักงานจำนวนมากน้อยเพียงใดที่สนใจเข้าร่วม
 
โตโยต้ายันไม่ใช่รีดไขมัน
 
“สหภาพแรงงานมาหารือบอกว่า มีพนักงานบางกลุ่มอายุค่อนข้างมากแล้ว ขอเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองบ้าง บางรายมีช่องทางทางธุรกิจอื่น ๆ ท่านประธานเห็นว่าน่าจะให้โอกาสพนักงานเหล่านั้น เรายืนยันว่านี่ไม่ใช่นโยบายลดต้นทุน รีดไขมัน หรือลดจำนวนคน เพราะในเงื่อนไขระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท” แหล่งข่าวฝ่ายบริหารกล่าว
 
สอดคล้องกับ นายภูภาร สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า กล่าวเสริมกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สหภาพค่อนข้างพอใจกับข้อเสนอที่ยื่นไป โตโยต้าจ่ายเงินชดเชยได้เหมาะสม เป็นธรรม มีความชัดเจน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกให้กับพนักงานที่อยากไปประกอบอาชีพอิสระ ไม่ต้องรอครบเกษียณอายุ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ 55 ปี และขยายเพิ่มเป็น 58 ปี และล่าสุดเป็น 60 ปี
 
“พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน พออายุเยอะขึ้นก็อยากกลับไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัด กลับบ้านตัวเอง แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาด้วย สำหรับอายุการทำงานของพนักงานโตโยต้านับจำนวนปี วนชนรอบวันเริ่มทำงาน เพราะฉะนั้น พนักงานที่เข้าโครงการนี้จะต้องทำงานไปจนถึงวันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษวันที่จ่ายเงินเดือน ณ เดือนที่การเกษียณอายุก่อนกำหนดมีผลบังคับใช้”
 
ขยายโอกาสซับคอนแทร็กต์
ประธานสหภาพฯกล่าวอีกว่า หลังจากโครงการผ่านพ้นแล้ว สหภาพยังมีแนวคิดที่จะเรียกร้องแนวทางเกษียณอายุก่อนกำหนดให้กับกลุ่มพนักงานซับคอนแทร็กต์ หรือพนักงานอัตราจ้างภายใต้รูปแบบเดียวกัน แต่รายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกัน เพิ่มโอกาสให้พนักงานอัตราจ้างเข้ามาเป็นพนักงานประจำได้มากขึ้นด้วย
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รูปแบบเปิดโครงการเออร์ลี่รีไทร์ ก่อนหน้านี้เมื่อระหว่างวันที่ 23 ส.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมา ค่ายมิตซูบิชิได้มีประกาศภายใน เรื่องโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเปลี่ยนสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้ 1.เป็นพนักงานประจำ 2.อายุพนักงานตั้งแต่ 45 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 54 ปี 3.อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 4.พนักงานที่จะครบเกษียณอายุงานในปี 2561 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 
โดยได้รับเงินชดเชย คือ อายุงาน 10-14 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 16.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 17 เดือน, อายุงานระหว่าง 15-19 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 17.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 18 เดือน, อายุงานระหว่าง 20-24 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 19.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 20 เดือน, อายุงาน 25 ปีขึ้นไป อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 23.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 24 เดือน
 
มิตซูบิชิเปิดเออร์ลี่ฯรอบสอง
 
“มีผู้สมัครเข้าโครงการประมาณ 12 ราย ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเห็นชอบจากต้นสังกัด และที่ประชุมฝ่ายบริหารพิจารณา และอนุมัติ จึงถือเป็นที่สิ้นสุด และพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา”
 
แหล่งข่าวจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิตซูบิชิมีการเออร์ลี่รีไทร์ไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งหลัก ๆ ต้องการทำเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ตามเป้าหมายที่บริษัทแม่กำหนดและมีนโยบายให้ประเทศไทยบริหารดำเนินการด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจ
 
ฮอนด้าเกษียณอายุ 50 ปี
 
ขณะที่ค่ายฮอนด้า เปิดโครงการเกษียณอายุงานเร็วขึ้นสำหรับพนักงานผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับสิทธิเทียบเท่ากับผู้เกษียณที่อายุ 55 ปี ขณะที่ค่ายนิสสัน แม้จะยังไม่มีรายงานชัดเจน แต่นโยบายของนิสสันไม่มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีแต่เงินบำเหน็จเท่านั้น
(ข่าวจากเว็ปไซต์ ประชาชาติธุรกิจ)