มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนในสมุทรปราการ

1429932469807

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนในจ.สมุทรปราการ 

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ.วัดชัยมง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นำโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างจิตสำนึกในเยาวชนแห่งชาติไทยไห้เกิดหิริโอตัปปะ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม กตัญญูรู้คุณพ่อแม่และแผ่นดิน ช่วยยกระดับจิตใจของผู้พบเห็น 

โดยได้รับเกรียติจากนายพินิจ หาญพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศเกรียติบัตรแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ในครั้งนี้สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงาน ในสังกัดของสภาแรงงานฯได้ร่วมบริจาคพระพุทธรูปจำนวน23องค์(องค์ละ1000บาท)คุณชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และสจ.มณฑัณัท แสงสังข์ให้ความอนุเคราะห์ถวายปัจจัยแห่งสงฆ์ถวายอาหารเพลพร้อมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานทุกท่าน

นักสื่อสารสภาแรงงาน รายงาน