ฉลอง 8 มีนา ภราดรปล่อยเพลงใหม่ Solidarity forever เวอร์ชั่นไทย

ร่วมเคียงบ่าเคียงใหล่กันในฐานะผู้หญิง เราเรียกร้องให้ทุกภาค หญิงชาย

ร่วมกันมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ให้มีความเป็นธรรมเสมอ 

ประเทศไทยประกอบด้วยผู้หญิงมากกว่าครึ่่งของประชากรประเทศ

การส่งเสริม สนับสนุนผู้หญิง

เท่ากับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประเทศชาติ

11021105_333073906882567_3625217360495787579_n

ฟังเพลง SOLIDARITY FOREVER  https://www.youtube.com/watch?v=pCnEAH5wCzo

สหภาพแรงงานทำให้เราเข้มแข็ง

ทำนอง : Solidarity Forever
คำร้องภาษาไทย :  วิชัย นราไพบูลย์

สามัคคีเถิดพี่น้องแรงงาน             สามัคคีไว้ให้ยั่งยืน

สามัคคีเถิดพี่น้องแรงงาน             สหภาพทำให้เราเข้มแข็ง

Solidarity forever,      Solidarity forever,

Solidarity forever,       For the union makes us strong.

            สายเลือดคนงานสหภาพเป็นแรงบันดาลใจ

ไม่มีอำนาจใดครอบงำเราได้ใต้ดวงตะวัน

แม้โลกที่เป็นอยู่ผู้อ่อนแอยากที่จะต้าน

แต่สหภาพทำให้เราเข้มแข็ง…. solidarity forever…..

หรือเราไม่อาจหลุดจากคนโลภที่จ้องกลืนกิน

กดเป็นทาสติดดินไม่เคยปรานีย่ำยีบีฑา

เราจะลุกขึ้นสู้หรือยอมอดสูต้องคอยก้มหน้า

นั่นสหภาพทำให้เราเข้มแข็ง…solidarity forever…..

เราคือผู้ถางทางจากป่าเป็นเมืองอันศิวิไลซ์

ให้คนได้กินได้ใช้ได้ค้าได้ขายร่ำรวยเงินทอง

แต่เรายังต้องหิวโซบ้างก็ไร้ที่ซุกหัวนอน

แต่สหภาพทำให้เราเข้มแข็ง….solidarity forever…..

พลังแรงงานยิ่งใหญ่ต้องจารึกไว้ในใจให้มั่น

ด้วยมือของพวกเรานั้นย่อมจะบันดาลสร้างสรรค์ทุกสิ่ง

แม้อำนาจใดไม่อาจหยุดยั้งให้เราหยุดนิ่ง

เพราะสหภาพทำให้เราเข้มแข็ง….solidarity forever…..