พานาโซนิคซ้อมเข้มดับเพลิง

1425736995088

บริษัทพานาโซนิค จัดซ้อมเข้มดับเพลิง เตรียมพร้อมพนักงานป้องกันอัคคีภัย

สหภาพแรงงานพานาโซนิคเวลโกร์ว  ร่วมกับบริษัทพานาโซนิค ที่นิคมฯเวลโกรว์ ทำกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นให้คนงานทุกคนตระหนักในการรู้จักรเอาชีวิตรอดและทรัพย์สินต่างที่สำคัญต้องไม่เสียหายถ้าเกิดขึ้นจริง การซ้อมมีการจัดทุกปี แต่ในครั้งนี้ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือว่ามีเหตุการณ์หลายพื้นที่เกิดขึ้นจริง แล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

14255750341131425736612350

ในบริษัทฯนี้เองก็มีทีมดับเพลิงที่เป็นหัวใจหลักที่จะสามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ และมีการส่งไปฝึกอบรมเป็นนักดับเพลิงถึงขั้นสูง ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรการ การจัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4411 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2411 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดหน่วยดับเพลิงในสถานประกอบการ

การฝึกซ้อมในครั้งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทุกส่วนงานได้มีการตรวจสอบข้อบกพร่องในจุดต่างๆอาทิเช่น มีเครื่องหมายชัดเจน มองเห็นง่ายหรือไม่ สัญญาณเตือนภัยได้ยินชัดทุกจุดหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงพร้อมหรือไม่ หรือมีชำรุดมีการตรวจสอบสภาพหรือไม่ น้ำมีเพียงพอตลอดฤดูหรือไม่ มีทีมดับเพลิงที่พร้อมปฏิบัติการหรือไม่

หลังจากนั้นมีการประชุมสรุป สิ่งที่น่าคิดใหม่คือ บริษัทฯส่วนใหญ่จะซ้อมในเวลากลางวัน แต่บริษัทฯมีการทำงานในเวลากลางคืนด้วย ควรมีการฝึกซ้อมกะกลางคืนด้วยเพราะจะมีสิ่งที่แตกต่างกันเช่น ผู้บริหารสูงสุดไม่อยู่ หัวหน้าบางส่วนไม่อยู่ ทีมดับเพลิงไม่มีจึงเป็นข้อเสนอแนะที่น่าติดตาม

การเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องแรงงานต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมันเกิดได้ทุกที่และกับทุกคน

นักสิ่อสารแรงงานกลุ่มเวลโกร์ว รายงาน