พยาบาลแนะประกันสังคมดีกว่าบัตรทอง ตรงเจ็บหนัก คนงานเสนอบัตรเดียวเข้าได้ทุกที

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม ประกอบกับขณะนี้ได้มีการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่อยู่ในขั้นตอนยกร่างของกรรมาธิการฯนั้น เป็นที่โต้เถียงในหมู่คนงานและประชาชนเป็นจำนวนมากในหลายๆแง่มุม ว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ทั้งเรื่องคุณภาพการรักษา การเลือกใช้สถานพยาบาลและการใช้สิทธิบัตรทองดีกว่าจริงหรือไม่

ผู้ประกันตนรายหนึ่งในจังหวัดระยองบอกว่า “ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไรหรอกว่าบัตรไหนดีกว่ากัน รู้เพียงว่าประกันสังคมต้องจ่ายเงิน บัตรทองรัฐจ่ายให้ เรื่องเงินไม่สำคัญหรอกครับ แต่ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประกันสังคมมากกว่าคือเรื่องที่ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้เหมือนบัตรประกันชีวิตครับ เพราะส่วนใหญ่จะลำบากเรื่องการเดินทาง อยากเห็นแบบนี้มากกว่า” ผู้ประกันตนกว่าความรู้สึก

พยาบาลในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อนักสื่อสารแรงงานว่า “ประกันสังคม ดีกว่าบัตรทอง ตรงที่คุ้มครองบางกรณีที่บัตรทองไม่ได้คุ้มครอง เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ ขณะที่บัตรทองไม่เข้าเงื่อนไขผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง และกรณีเกิดโรคร้ายแรงบางกรณีเช่น โรคมะเร็งโรคหรือไตวายเรื้อรัง ประกันสังคมสามารถนำอุปกรณ์พิเศษเข้าร่างกายได้ ขณะที่บัตรทองไม่ได้ ไตวายเรื้อรัง กรณีฟอกไตทางสายเลือด ประกันสังคม อาทิตย์ ละ 3,000 บาท บัตรทองได้ 2 ครั้ง” และพยาบาลกล่าวต่ออีกว่า “หากคิดว่าในชีวิตจะป่วยเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาจ่ายเงินสมทบทำไม หากป่วยแค่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย แต่อย่าลืมว่าประกันสังคมจ่ายค่าคลอดบุตรให้ เลี้ยงลูกเราอีก และยังคุ้มครองหลายกรณีที่บัตรทองไม่มี ข้าราชการยังอยากเป็นผู้ประกันตนเลย”

การเปลี่ยนแปลงของประกันสังคมนั้นจะออกมาในรูปแบบใด ผู้ประกันตนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประกันสังคมเป็นองค์กรมหาชนอย่างแท้จริง

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี