พนักงานสุดทนกลิ่นสารเคมีร้องนายจ้างยังทำเฉย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 53   นายทินกร    สิงห์สถิต   คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ. ) บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต บางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ซึ่งผลิตอะไหล่ท่อทองแดง,อะไหล่เครื่องเย็น,ผลิตหม้อน้ำรถยนต์ และหม้อน้ำรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานในแผนกเพรสและแผนกใกล้เคียงว่า ในที่ทำงานมีกลิ่นสารเคมีเวลาพ่นแล้วทำให้ละอองปลิวกระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบ ทำให้ผู้ที่สัมผัสมีอาการแสบตา และแสบลำคอส่วนผ้าปิดจมูกที่บริษัทแจกให้ก็ไม่เหมาะสมพอที่จะป้องกันสารเคมีได้ อีกทั้ง ท่อดูดอากาศก็เสียใช้การไม่ได้บริเวณที่ทำงานเวลาปฏิบัติงานจึงฟุ้งไปด้วยละอองสารเคมี 
 
นายทินกร  สิงห์สถิต ยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารลงมาดูแลปัญหา แต่ก็เพียงลงมาดูเฉยๆไม่มีการสั่งการหรือปรับปรุงท่อดูดอากาศให้ใช้การได้แต่อย่างใดเลย นับแต่วันที่แจ้งฝ่ายบริหารก็ร่วมหลายเดือนแล้ว ทำให้พนักงานที่ประจำแผนกนี้ต้องทนกับสภาพแวดล้อมเป็นพิษไม่ไหวลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่เป็นจำนวนมาก
 
นางสาวจิตตินีพร  พรหมตื้อ  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ฉะเชิงเทรา รายงาน