ฝึกเข้มนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

ฝึกเข้มนักข่าวพลเมือง สายแรงงาน

            วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผู้นำแรงงานจาก 7 ศูนย์แรงงาน (สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี-ระยอง,อยุธยา,สระบุรี,ปทุมธานี และสมุทรสาคร)  เข้ารับฝึกปฏิบัติการ การเขียนสคลิปข่าว,เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง,วีดีโอ และการตัดต่อภาพข่าวทีวี ในโครงการนักข่าวพลเมือง สื่อสารแรงงาน  ในโครงการความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและฝ่ายเทคนิคฝึกอบรม นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทร์เกษม ถนนรัชดา  กรุงเทพฯ

        การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ทีมงานของทีวีไทย ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก ไม่สอนให้เชื่อ แต่สอนให้รู้จักคิดและวิเคราะห์เป็น โดยเริ่มจากชวนทุกคนคุยและคิดให้เป็นภาพแล้ววิเคราะห์ว่าเราจะนำเสนออะไร นำเสนอเรื่องใหญ่ๆจากจุดเล็กๆ พร้อมมีตัวอย่างความสำเร็จที่พลเมืองทั่วไปทำได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 7 ศูนย์ได้ปฏิบัติทำข่าวพลเมืองสื่อสารแรงงาน ในเวลา 3 นาที (ปฏิบัติจริง)  ทุกคนช่วยกัน เสร็จเวลาตีสาม  นำเสนอเวลา  09.00 น.(14 พ.ย. 53)

        ผลที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้  ทำให้ผู้นำแรงงานมีวิธีคิด และพื้นที่นำเสนอภาพข่าวของผู้ใช้แรงงาน ที่ถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ มีความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม ความไม่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานรวมถึงสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณะชนหรือสังคมได้รับรู้  ผ่านสื่อสาธารณะ  เพื่อสะท้อนปัญหาให้ภาครัฐและเอกชน นำไปแก้ไข  สร้างความรู้ความเข้าใจของสังคม แทนการต่อสู้ด้วยการเรียกร้อง ในท้องถนน ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง   

วิสุทธิ์  เรืองฤทธิ์สื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ  รายงาน