ผู้ประกันตนหวังปฏิรูปเพื่อบริการ แพทย์ชงลดผู้ป่วยอนาถา

ผู้ประกันตนบ่นโรงพยาบาลไร้ประสิทธิภาพ บริการไม่ดีหากไม่มีเงินสด- แพทย์ชง ประกันสังคมคลุม ลดภาพคนไข้อนาถา
 
นายปัญญา   เพ่งมณี  อายุ 42 ปี ทำงานเป็นพนักงานบริษัทไดน่าเมททอล จำกัด  กล่าวว่า ตนได้ทราบจากทางข่าวสารว่าจะมีการยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม  พ.ศ. …. ฉบับขบวนการแรงงาน  “ผมจ่ายเงินสมทบทุกเดือนๆละ 750 บาท แต่เวลาเป็นไข้ไปหาหมอก็ได้รับบริการที่ไม่ดีพอ มีความล่าช้ามาก  ไม่เหมือนคนที่เขาจ่ายเงินสดที่ได้รับบริการไวกว่า เหมือนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้จ่ายเงินให้โรงพยาบาล หากมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริการคงดี”
 
นายปัญญายังเล่าต่ออีกว่า “บางครั้งเวลาไม่สบายมากๆ ไปโรงพยาบาลผมไม่ใช้บริการประกันสังคมในการรักษา เพราะเวลาจ่ายเงินสดให้โรงพยาบาลจะได้รับบริการที่ดีได้ยาดีๆ มากกว่ารักษาด้วยบัตรประกันสังคม รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วทันใจกว่า แม้จะจ่ายเงินสมทบเดือนละ 750 บาททุกเดือนด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ใช้ประกันสังคมกรณีรักษาพยาบาลเลย” 
 
นพ. ณัฐ  ศุภชาติวงศ์  เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิต กล่าวว่า การที่ประชาชนมีระบบประกันสังคมที่มาคุ้มครองก็ถือว่าดีในภาพรวมเพื่อลดภาพคนไข้อนาถา ระบบประกันสังคมเป็นกองทุนแบบเหมาจ่ายทำให้ผู้ประกันตนไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเวลามาหาหมอ เพียงผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามกฎหมายกำหนด ก็สมารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล
 
สำหรับโรงพยาบาลเองก็ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายหากคนไข้ไม่มีเงิน หรืออานาถามาใช้บริการ เพราะมีระบบเข้ามารองรับ บางครั้งถ้าโรงพยาบาลให้บริการครบทุกอย่างก็เป็นไปได้ยากเพราะค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสูง  จำเป็นต้องตัดเรื่องบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงออก เช่น การเอ็กซ์เรย์ การสแกนสมอง ยกเว้นที่จำเป็นต้องรักษาด้วยขั้นตอนดังกล่าว ทำให้บางโรงพยาบาลถึงกับยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 
                    
สมบูรณ์   เสนาสี   ศูนย์ข่าวแรงงานฉะเชิงเทรา  รายงาน