ผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง แถลงเรียกร้องสัญญาจ้างที่เป็นธรรม

%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%991

สมาคมรวมไทยในฮ่องกง กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน แถลงข่าว ให้กรมแรงงานฮ่องกงแสดงความชัดเจนลงในสัญญาจ้างให้ใส่อุปกรณ์ที่ปลอดภัย  การกำหนดระยะเวลาการทำงาน การย้ายนายจ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 สมาคมรวมไทยในฮ่องกง ร่วมกับกลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ชื่อ Asian Migrant Coordinating Body (AMCB) แถลงข่าวสื่อฮ่องกงเพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติฮ่องกง ดังนี้

1. เรื่องการทำความสะอาดหน้าต่าง หลายชีวิตของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านหญิงข้ามชาติได้เสียชีวิตจากการพลัดตกจากการทำความสะอาดหน้าต่าง เราจึงได้เรียกร้องให้กรมแรงงานฮ่องกงแสดงความชัดเจนลงในสัญญาจ้างถึงบริเวณการเช็ดหน้าต่างตามที่กรมแรงงานฮ่องกงจะกำหนดขึ้นใหม่ คือ ทำชั้นล่างสุด ชั้นอื่นต้องมีระเบียงและการใส่อุปกรณ์ที่ปลอดภัย และต้องมีคนอยู่ด้วย กรมแรงงานฮ่องกงจะเพิ่มเติมลงในสัญญาจ้าง แต่จะมีผลเฉพาะคนทำสัญญาจ้างใหม่ ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ทำงานอยู่แล้วซึ่งมีถึงกว่า 350,000 คน จึงเรียกร้องให้สัญญาจ้างต้องครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด

2. เรื่อง กำหนดระยะเวลาชั่วโมงการทำงานให้ชัดเจน จากการสำรวจพบว่า ลูกจ้างทำงานวันละ 16-19 ชั่วโมง และถูกเรียกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน และสุขภาพของแรงงานอ่อนแอลง จนถึงขั้นล้มป่วยจนทำงานไม่ได้

3. เรื่อง การไม่ออกวีซ่าให้แรงงานที่เปลี่ยนนายจ้างบ่อย เรียกว่า ขึ้นบัญชีดำ ซึ่งถือว่า ไม่ได้เป็นความผิดของลูกจ้าง แต่เกิดจากลูกจ้างถูกยกเลิกสัญญาจ้าง หรือถูกนายจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างจึงต้องลาออก เพื่อหานายจ้างใหม่

ขณะนี้เราได้ขอรับการสนับสนุนลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงได้มีการกำหนดกฎหมายให้ชัดเจน และจะยื่นอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล

รายงานโดย บังอร ธรรมสอน