ภาพยนตร์สารคดี ประวัติศาสตร์วันกรรมกรสากล

1 พฤษภา เป็นวันกรรมกรสากล หรือ MayDay คือวันสำคัญของมวลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องแรงงานในอดีต เพื่อความหวังและอนาคตที่ดีกว่า แต่จิตวิญญูชนสากลนิยม ชนชั้นนิยมที่เป็นหลักการสำคัญถูกทำลายไปหมดสิ้นเมื่อถูกเปลี่ยนเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ของไทย เราจะสามารถเปลี่ยนวันกรรมกรสากลให้คืนสู่จิตวิญญาณดั่งเดิมเพื่อ “ศักดิ์ศรีแห่งชนชั้นกรรมกร” ได้หรือไม่

labor day untitled 00069989-thumb-630x503-27667