ประชุมกรรมการสหภาพสยามโภชนากรชุดใหม่ หลังชุดเก่าถูกเลิกจ้าง

IMG_20150425_194551
ประชุมกรรมการใหม่ หลังชุดเก่าถึงเลิกจ้างยกชุด กรรมการสหภาพแรงงานสยามโภชนากร หวังสร้างคุณถาพชีวิตที่ดีด้วยการใช้แรงงานสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 58 ณ.สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย หมู่บ้านทิพวัล1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สหภาพแรงงานสยามโภชนากรประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดใหม่หลังจากคณะกรรมการชุดเก่าถูกเลิกจ้างทั้งคณะ ดำเนินการประชุมโดยน.ส.เพียรใจ ส่องแสง ประธานสหภาพแรงงานซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด18 คน การประชุมในวันนี้นับว่าเป็นการประชุมครั้งที่1ของสหภาพแรงงานและเป็นครั้งที่ต้องสร้างขวัญและกำลังใจไห้กับคณะกรรมการชุดใหม่ทุกคนเพราะกรรมการชุดเก่าที่ทำงานด้านสหภาพแรงงานได้ถูกเลิกจ้างและออกจากงานทั้งหมด
ประธานสหภาพได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องชาวสยามโภชนากรหลังจากที่เราต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากลำบากมาพอสมควรจนกระทั้งคณะกรรมการชุดเก่าได้ถูกเลิกจ้างไป แต่พวกเราก็ไม่เคยย่อท้อและกลัวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ยังหวังที่จะใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อพัฒนาให้เกิดการดูแลจากนายจ้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้สมัครเข้ามาเป็นกรรมการชุดใหม่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมาและดำเนินกิจกรรมของสหภาพต่อไป”เพียรใจ กล่าว
นักสื่อสารสภาแรงงาน  รายงาน