บีบคนงานซันโคลาออก หลายร้อยคน

1452245958749

สยท.เป็นเจ้าภาพเชิญคาร์เมกเกอร์ร่วมหาทางช่วยคนงานซันโคฯ หลังบริษัทฯบีบให้เข้าโครงการสมัครใจลาออก ขู่ถึงไม่เข้าโครงการก็เลิกจ้างอยู่ดี ล่าสุดเชือดแล้ว26คนที่ไม่เข้าโครงการ

หลังจากที่สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับทางบริษัท ซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยข้อตกลง ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับพนักงานทุกคนที่ถูกปิดงานเข้าทำงานภายใน ระยะเวลา 1 ปี แต่เมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้เรียกพนักงานประมาณ 400 คน เพื่อมารับฟังโครงการสมัครใจลาออก แต่เมื่อพนักงานเข้าไปพบ บริษัทฯกลับให้พนักงานตัดสินใจภายใน 1 ชั่วโมงให้เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งกับพนักงานว่า “แม้ไม่เข้าร่วมโครงการนายจ้างก็เลิกจ้างอยู่ดี” ส่งผลให้ทางพนักงานเกือบทั้งหมดตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสมัครใจ 300 กว่าคน มีพนักงานเพียง 29 คน ที่ไม่เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ทางบริษัทฯได้ส่งหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างที่เหลือ 26 คนโดยหนังสือเลิกจ้างลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมโอนเงิน ค่าชดเชย รวมค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างระหว่างวันที่ 21 – 29 กุมภาพันธ์ ค่าจ้างในวันหยุดพักร้อนสะสม โบนัสประจำปี 2558

ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวทางสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย(สยท.) จึงได้ทำหนังสือถึงสหภาพแรงงานในประเภทกิจการรถยนต์ซึ่งเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เพื่อร่วมกันหาทางออกกับปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของทางสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย(สยท.) โดยทางสหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ได้เคยทำหนังสือเชิญสหภาพแรงงานต่างๆแล้วในช่วงที่นายจ้างปิดงานและชุมนุมอยู่ ครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งในการพยายามสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือสหภาพแรงงานซันโคโกเซประเทศไทย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน