“บิ๊กบี้” แจง คสช.โละบอร์ด สปส.ยกชุด เผยหวังจัดระบบ

PB200194

“บิ๊กบี้” แจง คสช.โละบอร์ด สปส.ยกชุด เผยหวังจัดระบบกองทุนให้โปร่งใส หวั่นไม่คุ้มค่าเสียเงินพันล้าน ลต.ใหม่ มีอายุแค่ 2 ปี ปฏิรูปไม่สำเร็จ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 58 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งตามมาตรา 44 แต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และให้บอร์ดชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่รักษาการในทันทีว่า การแต่งตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดังกล่าว เป็นไปตามข้อเรียกร้องของแรงงานที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูประบบประกันสังคม พร้อมยอมรับว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณกว่าพันล้านบาท ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งยังมีการใช้อำนาจมาตรา 44 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดระบบบริหารงานและวางรากฐานกองทุนให้โปร่งใส ส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ภายหลังครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามคำสั่งในมาตรา 44 ก็จะมีการพิจารณาถึงวิธีการเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งการตั้งบอร์ดครั้งนี้ ถือเป็นการจัดระบบเพื่อดูแลการบริหารจัดการกองทุน ทั้งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคน

ด้าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูประบบประกันสังคมให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะมีการทบทวนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ อยู่แล้ว ส่วนการจัดการเลือกตั้งนั้น แม้ว่าตามกฎหมายใหม่จะกำหนดให้จัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างโดยตรง แต่ขณะนี้ยังไม่อยู่ในภาวะที่จะจัดการเลือกตั้งได้ เพราะต้องใช้งบประมาณสูงถึงกว่าพันล้านบาท นอกจากนี้กฎหมายที่จะรับรองการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และวาระบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วก็อยู่เพียง 2 ปี ดังนั้นการออกประกาศฉบับนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของความไม่โปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงานของ สปส. โดยจะต้องรอให้ พล.อ.ศิริชัย มอบนโยบายการดำเนินงานในวันที่ 12 พ.ย.นี้เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ด้าน น.ส.อรุณี ศรีโต บอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. กล่าวว่า ไม่ทราบมาก่อน เพิ่งได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ สปส.แจ้งว่าได้เป็นบอร์ด สปส.ชั่วคราว รู้สึกดีใจและมองเป็นโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิรูปประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างของ สปส.ที่จะต้องให้มีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส โดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สังคมท้วงติงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการระดมความคิดเห็นของฝ่ายลูกจ้างเพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจนต่อไป

แหล่งข่าวจาก สปส. กล่าวว่า เบื้องหลัง คสช.ใช้อำนาจมาตรา 44 แต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมแทนการปล่อยมีการเลือกตั้งตามกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์การเลือกตั้งบอร์ด สปส.ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ยังไม่แล้วเสร็จและการเลือกตั้งโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ให้ผู้ประกันตน 13 ล้านคน ลงคะแนนทุกคน คาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณในกองทุนประกันสังคมสูงถึงกว่าพันล้านบาท แต่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงแค่ 2 ปี ซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ อีกทั้งรัฐบาลต้องการปฏิรูปกองทุนประกันสังคมให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ทั้งนี้บอร์ดทุกชุดที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 นี้เป็นเพียงบอร์ดที่ทำหน้าที่รักษาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ต.ค.2558 ที่กำหนดให้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างโดยวิธีการเลือกตั้ง ทำให้บอร์ดที่ตั้งตามกฎหมายเดิมพ้นสภาพ แต่ยังทำหน้าที่รักษาการไปอีก 180 วัน ภายหลังกฎหมายใหม่บังคับใช้ระหว่างรอการเลือกตั้ง ซึ่งเดิมที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือน เม.ย. 2559

ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ ออนไลน์