บริติชไทยซินฯ ยุบแผนกเลิกจ้างคนงาน

12243066_1686079091627743_8296185179171791954_n

บริษัทบริติชไทยซินฯ ประกาศยุบแผนกย้อมผ้าเลิกจ้างคนงาน 79 คน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนิภา มองเพชร ประธานสหภาพแรงงานบริติชไทยซิน เทติคเท็กส์ไทล์ เผยสาเหุตการเลิกจ้างลูกจ้างแผนกย้อมผ้าของบริษัทบริติชไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จำกัด ที่ตั้งในเขตพื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายจ้างได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างแผนกย้อมผ้าทุกคนต้องกลับมาประชุมที่บริษัทโดยพร้อมเพียงกันทุกคน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 หลังจากที่บริษัทได้สั่งหยุดตามมาตรา 75 ลูกจ้างแผนกย้อมผ้าทุกคนเป็นเวลา 1 อาทิตย์ และได้เรียกคณะกรรมการสหภาพฯเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อพนักงานมาร่วมประชุมพร้อมเพียงกันทางฝ่ายบุคคลของบริษัทฯได้แจ้งการยุบแผนกย้อมทั้งหมด และมีการโอนลูกจ้างไปอยู่ที่แผนกการ์เม้นท์จำนวน 4 คน เลิกจ้างพนักงานจำนวน 79 คนมีพนักงานรายเดือน 20 คน มีพนักงานรายวันที่เป็นคนไทย 44 คน และแรงงานข้ามชาติ 15 คน โดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และจ่ายเงินค่าตกใจตามกฏหมายกรณีไม่บอกกล่าวล่วงหน้า โดยอ้างเหตุการณ์เลิกจ้างลูกจ้างครั้งนี้ว่า บริษัทไม่สามารถที่จะอุ้มแผนกย้อมผ้าได้อีกต่อไป เพราะอุ้มมาหลายปีแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องยุบแผนกย้อมและเลิกจ้างคนงาน โดยบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่คนงานที่ถูกเลิกจ้างไว้แล้ว 3 จุด ตามประเภทของลูกจ้าง และในวันเดียวกันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 บริษัทบริติชไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จำกัด ได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างแผนกการ์เม้นท์ทั้งหมดหยุดงาน 1 วัน โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ตามมาตรา 75 ซึ่งทางประธานสหภาพฯ และกรรมการฯ ได้ไปมีความเห็นแย้งกับทางฝ่ายบุคคลของบริษัทว่า การสั่งหยุดงานครั้งนี้ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและการสั่งหยุดไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างเต็มร้อยเปอ์เซ็นต์ ไม่ใช่ร้อยละ 75 เพราะขณะที่สั่งให้หยุดงาน 1วันคนงานยังมีงานที่ทำอยู่จนล้นมือและยังมีการสั่งให้ทำงานล่วงเวลาทุกวั

นางสาวนิภา มองเพชร ประธานสหภาพแรงงานบริติชไทยซิน เทติคเท็กส์ไทล์ จึงให้ความเห็นถึงสาเหตุการเลิกจ้างคนงานแผนกย้อมในครั้งนี้ว่า อาจจะมาจากเงินพิเศษที่พนักงานทุกคนจะได้เมื่อเกษียณอายุ 55 ปี จากข้อตกลงสภาพการจ้างของสหภาพฯที่ทำไว้ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ 55 ปี บริษัทต้องจ่ายเงินเกษียณอายุเทียบเท่าเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 และบริษัทต้องจ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้พนักงานที่เกษียณอายุอีก 6 เดือนตามอัตราค่าจ้างสุดท้าย และการเลิกจ้างครั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือไม่ เพราะลูกจ้างอายุใกล้เกษียณตามที่สภาพการจ้างกำหนด อาจเป็นการ เลิกจ้างคนงานด้วยมีอายุมากแล้ว

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่