นายจ้างแอร์มิตซูบิซิ ประกาศปิดงาน เหตุขอลดสวัสดิการลูกจ้างไม่ยอม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ลูกจ้างบริษัทมิตซูบิซิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานมิตซูบิซิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างจำนวน 1.800 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยขอปิดงานงดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะตกลงกันได้

นายสมชาย ไชยมาตย์ รองประธานสหภาพแรงงานมิตซูบิซิฯ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาที่นายจ้างประกาศปิดงาน และงดจ้างงานนั้นมาจากกรณีที่นายจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างเพื่อขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ หลังจากที่ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทเพื่อปรับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 โดยตั้งแต่มีการนัดเจรจาแต่ละครั้งนายจ้างก็จะเจรจาข้อเรียกร้องของนายจ้างที่ต้องการปรับสวัสดิการ ข้อหลักๆที่เป็นประเด็นปัญหาและไม่สามารถที่จะเจรจากันต่อได้ คือ เรื่องการปรับค่าจ้างจากเดิมที่มีการปรับค่าจ้างแบบก้าวหน้าเป็นโครงสร้างค่าจ้างระบบเปอร์เซ็นต์ นายจ้างขอยกเลิกแล้วขอปรับเป็นแบบตายตัวคือปรับขึ้นคนละ 400 บาท ใช้การปรับเกรดการทำงานเป็นตัววัดมาตรฐานการปรับค่าจ้าง ข้อต่อมาเรื่องการปรับกะการทำงาน จากเดิมนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานวันละ 2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย นายจ้างขอปรับให้ทำงาน 3 กะ คือเพิ่มกะดึก อีก 1 กะ และนายจ้างขอยกเลิกเรื่องการหักเก็บค่าบำรุงสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นสภาพการจ้างที่ตกลงกันมากว่า 10 ปีแล้ว

ซึ่งในประเด็นการปิดงานและงดจ้างของนายจ้าง ตามที่บริษัทมิตซูบิซิฯ ลงนามโดยนายโนริคาสึอิชิคาวา ประธานบริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกจ้าง สหภาพแรงงานว่า ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง ตามที่ได้บริษัทมิตซูบิซิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2560 ต่อสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานมิตซูบิซิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ซึ่งได้มีการเจรจากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมาทางบริษัทได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 10 ครั้ง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของบริษัทฯโดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างในส่วนของสหภาพแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้

ทั้งนี้ล่าสุดลูกจ้างที่ถูกปิดงานจำนวน 1,800 คนได้อาศัยรวมตัวกันอยู่ที่วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนคร ชลบุรี