นายจ้างอ้างปกปิดการท้องเลิกจ้าง

12814210_1731185863794308_5099205854245625503_n

ลูกจ้างบริษัทย้อมผ้า ทุกข์ร้องกลุ่มสหภาพอ้อมน้อยฯ ถูกนายจ้างเลิกจ้าง อ้างปกปิดการตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน

ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้รับการร้องเรียน จากนางสาวกาญจนา ศรีกระจ่าง เป็นลูกจ้างของบริษัทย้อมผ้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กรณีฝ่ายบุคคลแจ้งเลิกจ้าง โดยให้ทำงานต่ออีก 1 เดือน โดยทางผู้จัดการบริษัทชี้แจง และอ้างว่าผิดระเบียบบริษัทที่ปกปิดว่า ท้องในขณะทดลองงาน จึงให้ออก โดยไม่จ่ายเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น

กาญจนา เล่าว่า ได้เข้าทำงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 ในหน้าที่ออกใบสีและเก็บสูตรสีย้อมผ้า ตอนนี้มีอายุการทำงานได้ 7 เดือนเศษ และในขณะนี้ตั้งท้องได้ 6 เดือน ซึ่งได้มีการไปแจ้งกับฝ่ายบุคคลแล้วว่า ตนได้ตั้งท้องตอนอายุครรภ์ได้ 4 เดือน ซึ่งทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่า เป็นการกระทำผิดระเบียบของบริษัทฯ แต่ก็ไม่ได้มีการให้ใบเตือนแต่อย่างใด จนกระทั่งวันที่ 20 กันยายน 2559 ทางฝ่ายบุคคลได้เรียกเข้าไปพบเพื่อแจ้งการเลิกจ้างโดยให้ทำงานต่ออีก 1 เดือน และในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางฝ่ายบุคคลได้เรียกเข้าไปพบอีกครั้ง โดยมีผู้จัดการบริษัทร่วมชี้แจงด้วย ว่าให้ทำงานถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เนื่องจากบริษัทเลิกจ้าง ซึ่งอ้างถึงการกระทำผิดระเบียบบริษัทที่ทางตน นางสาวกาญจนา  ศรีกระจ่าง ปกปิดการตั้งครรภ์ในขณะทดลองงาน ทางบริษัทจึงต้องให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น และต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลาหลังเลิกงานทางฝ่ายบุคคลบริษัทฯได้โทรศัพท์มาแจ้งอึกครั้งว่า ไม่ต้องเข้ามาทำงานที่บริษัทอีกต่อไป

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นางสาวสุรินทร์  พิมพา ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ หลังจากที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับทราบประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้พาไปร้องเรียนมายังเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมและการกระทำของบริษัท ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 43 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์  และลูกจ้างได้ทำงานมาโดยตลอดระยะเวลาที่ได้มีการแจ้งการตั้งครรภ์กับฝ่ายบุคคล ซึ่งลูกจ้างยังมีความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทได้ ทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการฯจึงได้โทรมายังบริษัทฯ โดยบริษัทแจ้งยืนยันการเลิกจ้าง วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้ลูกจ้างมารับเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง 30 วัน ทางลูกจ้างขอให้บริษัททำใบเลิกจ้างให้ด้วย เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิประกันการว่างงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ลูกจ้างได้ไปพบเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร อีกครั้ง และทางบริษัทได้ส่งตัวแทนมาเจรจาโดยจะให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก แต่ทางลูกจ้างยืนยันไม่ยอมเซ็นต์ใบลาออก ทางบริษัท จึงยอมออกหนังสือเลิกจ้างให้กับลูกจ้างพร้อมจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง 30 วัน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

                นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่