นายจ้างเมินกฎหมายเกษียณอายุ ร้อนคนงานสูงอายุร้องครส.ให้บังคับใช้กฎหมาย

ลูกจ้างบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน ร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย ด้านนายจ้างขอผ่อนจ่าย อ้างไม่มีเงิน

บริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัด เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลิตเสื้อผ้าส่งออก มีลูกจ้างประมาณ 200 คนเศษ มีลูกจ้างชาวพม่าประมาณ 100 คนเศษ ลูกจ้างแรงงานไทยที่มีอายุเกินเกษียณมี 62 ปี ถึง – 77 ปี มี 18 คน อายุ 60 – 61 ปี มี ประมาณ48 คน และวัยใกล้เกษียณอีกประมาณ 30 คน หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 คนงานบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัด ที่มีอายุเกินเกษียณหวังว่าบริษัทฯจะให้คนเกษียณอายุและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ก็ไร้ความหวังลูกจ้างจึงขอเกษียณอายุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2560) โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ลูกจ้างจำนวน 18 คนได้ยื่นหนังสือต่อนายจ้าง เรื่องขอเกษียณอายุ ตามมาตรา 118/1 เมื่อครบกำหนด 30 วัน ตามกรอบของกฎหมาย นายจ้างก็มิได้มีการแจ้งสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับแต่อย่างใด นายจ้างทำนิ่งเฉยไม่ตอบรับใดๆทั้งสิ้น

เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุรินทร์  พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง ได้พาลูกจ้าง ไปยื่นคำร้อง (คร.7) จำนวน 18 คน ต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม และวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุรินทร์  พิมพา เล่าว่า เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เรียกนายจ้างไปพบที่สำนักงานฯ เพื่อให้การตามที่ลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงาน โดยนายจ้างจะขอผ่อนจ่ายให้ลูกจ้างทั้ง 18 คน เป็นเวลา 6 เดือน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งนายจ้างว่าผ่อนจ่ายแบบนั้นไม่ได้เพราะเรื่องมาถึงเจ้าหน้าที่แล้ว นายจ้างอ้างว่าไม่มีเงินต้องขอเวลาไปหาเงินก่อน

                                                                                         นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้มใหญ่