นายจ้างเซนต์โกเบนฯเล่นแง่เจรจาไม่คืบหน้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 สหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท และบริษัท เซนต์โกเบนซีคิวริท จำกัด ได้มีการนัดเจราจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4 เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมบริษัทฯ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

บริษัท เซนต์โกเบนซีคิวริท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสต์เทิร์น ซีบอร์ด  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง     ผลิตกระจกรถยนต์ส่งให้กับบริษัทผลิตรถยนต์หลายรายในประเทศและต่างประเทศ สหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและขอปรับปรุงสวัสดิการ ทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีเหตุผลหลัก 6 ข้อ ในการยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้

  1. ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น จากปี 52 ( เพิ่มขึ้นประมาณ 40%ณ เดือนกันยายน 53 )
  2. ยอดขายเพิ่มขึ้น จากปี 52 ประมาณ สามร้อยหกสิบหกล้านกว่าบาท (ณ เดือนกันยายน)
  3. สภาพเศรษฐกิจเจริญเติมโตเพิ่มขึ้น
  4. สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน
  5. เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
  6. สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

การเจรจาในวันนี้ เป็นการเจราจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4 ผลการเจราจาไม่มีความคืบหน้ามากนัก ทำให้สหภาพแรงงานต้องมีการชี้แจ้งผลการเจราจาให้สมาชิกทราบที่บริเวณหน้าบริษัทฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งของสหภาพแรงงาน กว่า 200 คนและมีผู้นำแรงงานจากสหภาพแรงงานฯต่างๆมาร่วมสังเกตการณ์จำนวนมาก

นาย สงกรานต์ เลิศจันทึก  ประธานสหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท กล่าวชี้แจ้งต่อสมาชิกว่า “พวกเราทำงานหนักมาตลอดหลายปี และทุ่มเทเพื่อบริษัทมาตลอดนั้น แต่บริษัทไม่มีความจริงใจและไม่ใส่ใจดูแลเราอย่างที่ควรจะเป็น ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องเรียกร้องให้บริษัทดูแลเราอย่างที่เราทุ่มเทให้กับบริษัท” และได้ชี้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสมาชิกว่า “บริษัทไม่แสดงความจริงใจที่จะเจราจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน บริษัทต้องการข้อมูลอะไร เราก็เตรียมข้อมูลและชี้แจงตอบข้อซักถามได้หมด(บริษัทไม่เคยส่งงบดุลให้รัฐตรวจสอบ ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน)แต่บริษัทให้มาแค่ชุดพนักงานเพิ่มอีก 1 ชุดต่อปี เท่านั้น

โดย สหภาพแรงงานจะมีการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกและผู้สังเกตการณ์มาร่วมรับฟังการชี้แจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.สหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท ชี้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสมาชิกบริเวณหน้าบริษัท อีกครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งเป็นจำนวนมากเช่นเดิม ในระหว่างที่สมาชิกรอรับฟังผลการเจราจานั้น บรรยากาศบริเวณการชุมนุมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แทรกด้วยการเชิญผู้สังเกตการณ์จากสหภาพแรงงานต่างๆกล่าวให้ความรู้กับสมาชิก

เวลาประมาณ 21.00 น. ทีมเจรจาข้อเรียกร้องออกจากห้องเจราจามายังที่ชุมนุมด้วยสีหน้าที่แจ่มใสแม้จะผ่านการเจรจาในวันนี้มากว่า 9 ชั่วโมง และ นาย สงกรานต์ เลิศจันทึก  ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวสรุปผลการเจราต่อสมาชิก “ผลการเจรจาเราสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วและในภาพรวมนั้นเราถือว่าเป็นขอตกลงที่น่าพอใจมาก มีข้อเรียกร้องหลายข้อที่เราสามารถเจราจาให้บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว้ได้ เช่น กรณีใช้สิทธิลาป่ายเกิน 30 วัน นั้น จากเดิมในส่วนที่เกินเราจะได้รับค่าจ้าง 50 % จากประกันสังคมฝ่ายเดียว แต่ต่อไปนี้เราจะได้ค่าจ้างเต็ม 100 % โดย บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมจากที่ประกันสังคมจ่ายให้ และเราเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมโดยบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิได้ 1 คน (ภรรยาและบุตรตามกฎหมาย)”

สมาชิกฯรายหนึ่งกล่าวความรู้สึกกับนักสื่อสารแรงงานว่า “สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการนั้นคืออยากให้บริษัทฯดูแลเรามากกว่านี้ เพราะเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักมาตลอดทั้งปี ส่วนผลของข้อเรียกร้องที่จบในวันนี้ก็พอใจเป็นอย่างมาก  และขอขอบคุณกรรมการสหภาพแรงงานทุกคนที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุข ดูแลพวกเราทุกๆเรื่อง ทั้งขณะที่เราอยู่ที่ทำงานหรือที่อื่นๆก็ตาม”

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง รายงาน