นายจ้างอ้างไม่มีออเดอร์ขอผ่อนค่าจ้างลูกจ้าง

ซ้ำเติมความยากจน  ของคนงาน  ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ  โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนงาน

บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ส่งออกแห่งหนึ่ง ถนนพุทธมณฑลสาย  7  อ. สามพราน  จ. นครปฐม   ได้มีการผ่อนจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นช่วงๆตลอดมา  โดยอ้างภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  งานมีปัญหา และลูกค้ายกเลิกออเดอร์   ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามกำหนดมาตั้งแต่วันที่  29  เมษายน 2554

แหล่งข่าวกล่าวว่า นายจ้างได้เรียกตัวแทนพนักงานไปพบ เพื่อขอเลื่อนการจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเป็นวันที่  4  พฤษภาคม   2554  ตัวแทนพนักงานได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของพนักงาน ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตร โดย ทางนายจ้างยังคงยืนยันว่า ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน  และขอจ่ายค่าจ้างบางส่วนให้กับพนักงานที่เดือดร้อนจริงๆ ก่อน โดยตัวแทนพนักงานได้ให้เหตุผลต่อนายจ้างว่า  พนักงานทุกคนมีความเดือดร้อนเท่าๆกัน เพราะค่าจ้างที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ยังไม่พอใช้จ่ายที่เลี้ยงดูครอบครัว  ยิ่งมีการเลื่อนจ่ายค่าจ้างพนักงานยิ่งเดือดร้อน ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ บัตรเครดิตเพิ่ม ที่ต้องชำระไม่ตรงตามกำหนด ซึ่งตัวแทนพนักงานได้เสนอให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานในวันที่  29  เมษายน  2554 มาก่อนร้อยละ 50 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน และทางบริษัทได้มีการจ่ายเป็นเงินสดให้กับพนักงานร้อยละ 50  จ่ายส่วนที่เหลืออีกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ต่อมาเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2554  บริษัทได้ปิดประกาศ  การเลื่อนจ่ายค่าจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างของวันที่  15  พฤษภาคม  2554  ไปจ่ายวันที่  18  พฤษภาคม  2554  โดยอ้างว่าธนาคารหยุดติดต่อกันหลายวัน  ตั้งแต่วันที่  13 – 17  พฤษภาคม  2554  จึงไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้  ตัวแทนพนักงานได้ทำหนังสือคัดค้านการเลื่อนจ่ายค่าจ้างของบริษัท  เพราะสิ่งที่อ้างมานั้นไม่ใช่เหตุผลการเลื่อนจ่ายค่าจ้าง  ซึ่งบริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างก่อนวันหยุดได้ล่วงหน้า  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2554  ตัวแทนพนักงานได้เข้าไปทวงถาม  บริษัทบอกว่าให้พบกันคนละครึ่งทาง  เพราะมีเงินไม่พอจ่าย  จะจ่ายให้วันที่  12  พฤษภาคม  2554  ก่อน  50  เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง  ค่าจ้างส่วนที่เหลือจ่ายวันที่  18  พฤษภาคม  2554  แต่ในวันที่  12  พฤษภาคม  2554  บริษัทได้ดึงประกาศการเลื่อนจ่ายค่าจ้างออก  และมีการประกาศเสียงตามสายว่าจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาทั้งหมดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

                                                                                                                                                           นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน