นายจ้างยันเลิกจ้าง ลูกจ้างอ้างหยุดบ่อยพาลูกพิการหาหมอ

20140522_175750

ลูกจ้างวอนนายจ้างเห็นใจเป็นเสาหลักหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีลูกเล็ก คนโตตาพิการต้องหาหมอตามนัดประจำ นายจ้างบริษัทฯรถยนต์ชื่อดังไม่สนเรื่องส่วนตัว เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย -ค่าบอกกล่าว เหตุหยุดงานบ่อย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายนำชัย นวลปิ่น พนักงานบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร้องทุกข์ต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง เนื่องจากถูกทางบริษัทฯเลิกจ้างโดยอ้างว่า หยุดงาน ขาดบ่อย และทำผิดระเบียบวินัยบริษัทร้ายแรง จึงไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งนายนำชัยได้อธิบายเหตุผลที่ต้องหยุดงานบ่อยว่า ต้องพาลูกชายคนแรกที่ป่วยพิการทางสายตาไปหาหมอตามตารางที่หมอนัด ส่วนภรรยาต้องดูแลลูกคนที่สองที่มีอายุเพียง 9 เดือน ส่วนตนก็มีลาป่วยด้วยมีแม้ใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง แต่ถ้าครั้งไหนไม่แจ้งหัวหน้างานก่อนครั้งนั้นบริษัทฯจะให้ขาดงานซึ่งบริษัทฯได้เรียกนายนำชัยเพื่อลงโทษออกหนังสือเตือนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นนายนำชัยก็ไม่เคยขาดงานอีกเลยจนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 16.20 น.นายจำนง สัมปันโน ฝ่ายบุคคล ได้เรียกนายนำชัย เข้าพบและแจ้งการเลิกจ้างให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับนายนำชัย นวลปิ่น อายุ 35 ปี ได้เข้าเป็นลูกจ้างของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ได้รับค่าจ้างเดือนละ 25,759 บาท ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท ส่วนภรรยาไม่ได้ทำงานเพราะต้องดูแลลูกคนแรกที่พิการตั้งแต่กำเนิดและเมื่อปี 2557 ได้คลอดบุตรมาอีกหนึ่งคนอายุได้ 9 ดือน ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงตกอยู่ที่นายนำชัย แต่เมื่อนายนำชัยมาถูกเลิกจ้างจึงส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสุขภาพของลูกที่พิการซึ่งทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงได้สอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วและเตรียมพาไปฟ้องศาลแรงงาน เพื่อให้นายนำชัยได้กลับเข้าทำงานตามปกติ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน