บ.บอดี้ แฟชั่น เลิกจ้างฟ้าผ่า 800 คน

คนงานผลิตชุดชั้นใน บอดี้ แฟชั่น ช็อกนายจ้างเลิกจ้างรวดเดียว 800 คน หลังใช้เหตุสุดวิสัยโควิดปิดงานให้ลูกจ้างใช้เงินประกันสังคม 62%ยาวครบ 3 เดือน 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หน้าบริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 800 คน โดยประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ในหนังสือประกาศแจ้งเลิกจ้าง มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ ตามที่ลูกจ้างได้กระทำความผิดต่อบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูง ได้ละทิ้งงานในเวลาทำงานระหว่างเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2563ต่อเนื่องถึงประมาณเวลา 24.00 น.โดยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพนักงานของบริษัท บริเวณพื้นที่ของบริษัท สาขานครสวรรค์ ร่วมกระทำการและหรือสนับสนุนให้เกิดการหน่วงเหนี่ยว กักขัง และปราศจากเสรีภาพแก่ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัท โดยการกระทำดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ การกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และประพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน การบังคับบัญชา เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจร่วมงานกันได้ อย่างปกติสุขและเป็นพฤติกรรมที่บริษัทไม่สามารถไว้วางใจให้ร่วมงานกับบริษัทฯได้อีกต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเลิกจ้างโดยไม่สิทธิ์ได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ตามกฎหมาย และหรือผลประโยชน์อันพึงได้อื่นใดทั้งสิ้น โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวอนรรฆวรรณ ศรีจันทร์(เนย)  อายุ 34 ปี อดีตคนงานบอดี้ แฟชั่น จังหวัดนครสวรรค์เล่าว่า วันนี้(31ก.ค.63)ตนและเพื่อนๆร่วมงานได้มารายงานตัว เพื่อมาทำงาน เนื่องจากนายจ้างกำหนดให้กลับมาทำงาน หลังจากที่นายจ้างใช้สิทธิ์ปิดงานอ้างเหตุสุดวิสัยผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้ลูกจ้างไปรับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน 62% เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานกลับถูกนายจ้างประกาศเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอ้างย้อนหลังถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 กรณีการชุมนุมของลูกจ้างตอนนั้น ซึ่งก็ไม่เข้าใจข้ออ้างดังกล่าวเพราะว่าคนที่ถูกเลิกจ้างบางคนไม่ได้มาทำงานอยู่ละหว่างลางานก็มีติดร่างแหมาด้วย ซึ่งปัญหามาจากผลกระทบกรณีมีลูกจ้างร้องทุกข์ต่อสวัสดิการจังหวัดกรณีการไม่จ่ายสวัสดิการ โบนัสที่ค้างจ่ายมาจากเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งนายจ้างบอกว่าจะจ่ายให้ในเดือนเมษายน 2563 หรือไม่ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการได้ชี้แจงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานที่คนงานควรได้รับ ซึ่งีวมถึงกรณีว่างงานที่ยังต้องรอตรวจสอบสิทธิการเลิกจ้างว่านายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุผลกระทบโควิด หรือไม่ หากใช่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ70 ของค่าจ้างเป็นเวลา 200 วัน หรือหากการเลิกจ้างที่เกิดขึ้นมิใช่เหตุกระทบโควิด ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 เป็นเวลา 180 วัน

“ช่วงที่ทุกคนรู้ว่าถูกเลิกจ้าง ณ วินาทีนั้นมีความหลากหลายอารมณ์ของเพื่อนๆแต่ละคนอย่างมาก มีความเครียด ตกใจที่ตกงานโดยไม่รู้ตัวมาก่อน เพราะอายุพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกเลิกจ้างอยู่ที่อายุ 30-40 ปีแล้ว หากจะไปเริ่มงานที่ไหนต่อก็ยากแล้ว เครียดว่าจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต เหมือนไม่มีที่พึ่ง จะไปต่อกันอย่างไร และจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือ มีความกังวลอย่างมาก และส่วนใหญ่มีครอบครัวอย่าง ตนเอง มีลูกที่ต้องดูแล 2 คน ซึ่งอยากให้เร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิและความเป็นธรรมทางกฎหมายโดยเร็ว ส่วนตอนนี้คงต้องหาสมัครงาน และรับจ้างหิ้วขนม หรือว่าจะทำอาหาร อย่างข้าวผัดกระเพราขายราคาถูกๆเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่ตอนนี้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันทั้งนั้น คิดว่างานคงหายาก” เนย กล่าว

ทั้งนี้ คนงานได้เขียนคำร้องคร.7 เรื่องที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว โดยวันจันทร์นี้จะมีการรวมตัวกันไปยื่นขอรับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงานด้วย

บริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่า ป็นผู้นำในวงการแฟชั่นและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในการผลิตเครื่องแต่งกาย ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำให้แบรนด์ชั้นนำ สาขาจังหวัดนครสวรรค์ มีพนักงานจำนวน 927 คน ประกาศเลิกจ้างมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563จำนวน  800 คน คงเหลือลูกจ้างจำนวน 127 คน ซึ่งบรัทได้ประกาศปิดกิจการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 โดยอ้างสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้คำสั่งจ้างผลิตลดลง และวัสดุที่ต้องนำเข้าจากประเทศจีน ยังไม่สามารถนำเข้ามาเพื่อทำการผลิตได้ในขณะนี้ จึงจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างในระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวอัตรา 75%ของค่าจ้างในส่วนที่ไม่ถูกเลิกจ้าง

            นักสื่อสารแรงงาน รายงาน