นายจ้างคุมเข้ม เข็มเย็บผ้าหัก

เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม    2554   บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกแห่งหนึ่งในอำเภออ้อมน้อย  จ.สมุทรสาคร  ได้เรียกพนักงาน 4 ไลน์ผลิตไปตักเตือนให้ระวัง เนื่องจากเกิดปัญหาเข็มหักมีเศษเข็มติดชิ้นงานทำให้เวลาไปตรวจคุณภาพ ผ่านเครื่องแล้วเครื่องร้องว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเสื้อ นายจ้างจึงเตือนว่า ถ้าเข็มอยู่ในเสื้อหลุดไปถึงมือลูกค้า จะเกิดผลกระทบมากมาย อาจจะทำให้ลูกค้า ถอนออร์เดอร์งาน หรือปิดโรงงานได้ เพราะเรื่องเข็มเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับลูกค้า

เหตุวันนั้น ทำให้พนักงานในไลน์ผลิต 4 ไลน์ถูกเรียกเตือน ซึ่งมีหัวหน้างาน  4  คน ลูกน้องอีก  6  คน  รวมเป็น   10  คน  โดยบริษัทฯ ตั้งข้อหา ละเลยหน้าที่ ไม่ใส่ใจ แล้วให้รับการเตือนด้วยวาจาก่อน  ต่อมานายจ้างกลับจะให้ใบเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯในโรงงานดังกล่าว ได้เข้าไปดำเนินการเจรจา แต่ยังสรุปกันไม่ได้ เพราะสหภาพแรงงานฯเห็นว่าความละเลยหน้าที่ ไม่ใสใจ เกิดจาก ระดับผู้จัดการฝ่ายผลิต ลงมาถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าว

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน