นายจ้างคนทำยางสั่งปิดงาน หลังเจรจาลูกจ้างไม่ยุติ

สร.คนทำยางเรียกร้องขอสวัสดิการรักษาพยาบาลหลังเกษียณ หวังสบายยามป่วยได้รับการดูแลต่ออีก 5 ปี

ตามที่สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงานกู๊ดเยียร์ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 15 ข้อ เพื่อขอปรับสภาพการจ้าง ต่อบริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 50/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม. 36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และได้มีการเจรจาผ่านมา 4 เดือน โดยเจรจา 12 ครั้ง และพนักงานประนอมข้อพิพาทได้มีการไกล่เกลี่ยแล้ว 9 ครั้ง แต่ยังไม่สมารถตกลงกันได้ ซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีความคืบหน้าเพราะนายจ้างไม่ยอมส่งตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินลงมาเจรจา

เช้าวานนี้(18 พ.ย.) นายจ้างได้ประกาศปิดงานพนักงานประมาณ 800 คน ให้พนักงานที่มาทำงานกะเช้าไม่ต้องเข้าโรงงาน โดยได้รับค่าจ้าง จึงทำให้คนงานทั้งหมดต้องชุมนุมชี้แจงกันอยู่หน้าบริเวณบริษัทฯ รอการเจรจากับทางนายจ้าง เพื่อหาข้อยุติ  นายสุเทพ บุญคุ้ม กรรมการสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและความเจริญก้าวหน้าของบริษัทตลอดไป โดยมีข้อเสนอ 15 ข้อ แต่มีข้อเรียกร้องหลัก เช่น
 
1. ขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนความหมายคำว่า “พนักงาน” จากเดิมเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ตกลงทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
 
2.  ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่าเทียมกัน
 
3. การกำหนดมาตรฐานเวลาในการทำงานให้ใช้เวลาที่ 450 พอยท์ (เจ็ดชั่วโมงครึ่ง)
 
4. การกำหนดมาตรฐานเวลาในการทำงานในกรณีที่ให้มีการทำงานติดต่อกันระหว่างเวลาพัก ให้บริษัทฯ จ่ายค่าล่วงเวลาเท่าครึ่งในเวลาพัก 30 นาที
 
5.  ขอให้บริษัทฯขยายขั้น (ขีด) ของพนักงานรายชั่วโมงปีละ 2 ขั้น (ขีด) ทุกบัญชีค่าจ้างเพิ่มขึ้นขั้นละ 2 บาท
 
6.  ให้บริษัทฯปรับค่าจ้างทั่วไปทุกเครื่องที่รัฐบาลมีการประกาศการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นจำนวนตามที่รัฐบาลประกาศ
 
7.  ในกรณีที่บริษัทฯเลิกจ้างเนื่องจากลดกำลังคนยุบตำแหน่งงาน ปิดโรงงานขายกิจการโอนหรือ ควบกิจการ ให้บริษัทฯจ่ายเงินชดเชยพิเศษตามอายุงานปีละ 30 วัน และให้พนักงานที่ทำงานอายุงาน 15 ปีขึ้นไป ที่เกษียณอายุ หรือขอเกษียณได้โดยรับเงินช่วยเหลือพิเศษอายุตามงานปีละ 30 วัน รวมทั้งพนักงานรายชั่วโมง (รายได้รวมตลอดปีสุดท้าย) x 8 = ค่าจ้างต่อวัน 12 x 208 พนักงานรายเดือน (รายได้รวมตลอดปีสุดท้าย) x 8 = ค่าจ้างต่อวัน 12 x 191
 
8. โครงการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลคนไข้นอกวงเงิน 1,000 บาท คนไข้ในค่าห้องวันละ 2,000 บาท ค่ารักษาวงเงินครั้งละ 20,000 บาท และค่ารักษาส่วนเกินให้บริษัทสำรองจ่ายเหมือนเดิม และขอเน้นกรณีขอให้บริษัทจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานที่เกษียณอายุต่ออีก 5 ปี เนื่องจากพบว่าเมื่อแรงงานเกษียณอายุแล้วมีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น
 
ยังมีข้อเรียกร้องเช่น ขอให้บริษัทฯ จัดเงินกู้ฉุกเฉินให้พนักงาน 1 เดือนเหมือนเดิม ขอให้บริษัทฯ จัดเครื่องแบบของพนักงานให้เป็นแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงงานก่อนวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ทั้งเงินโบนัสขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมนาคุณพิเศษเป็นจำนวน 20,000 บาท และจ่ายเงินโบนัสกลางปีเป็นจำนวน 25,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ทางนายจ้างเรียกตัวแทนสหภาพแรงงานคนทำยางฯ เข้าประชุมและได้ตกลงกันว่า จะทำสัญญา 2 ปี และจะได้เงินสมนาคุณปีแรก 1,900 บาท ปีที่ 20,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 800 บาท ค่าห้อง 1900 บาท และคนผู้ป่วยในวงเงินไม่เกิน 20,000บาท และเงินเกษียณอายุ 25 ปีขึ้นไปให้ 60 วัน
 
แต่เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2553 นายจ้างได้กลับคำไม่ทำข้อตกลงโดยอ้างว่าผู้ที่ไปเจรจาไม่มีอำนาจ และสั่งปิดงานในวันต่อมาดังกล่าว ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกชุมนุมประมาณ 400-500 คน
 
ทั้งนี้มีแหล่งข่าวรายงานว่าวันนี้ (19 พ.ย.53) บริษัทใช้มาตรการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ  (SMS) ให้กับภรรยาและครอบครัว เพื่อให้ช่วยกล่อมให้พนักงานที่ชุมนุมกันอยู่กลับเข้าทำงานและบอกว่าจะไม่เอาผิดใดๆ กับพนักงาน
 
บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประเภทกิจการผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แต่มีรูปแบบการจ้างงานโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนรูปแบบการกำหนดค่าจ้างในสถานประกอบการเอกชนทั่วไปเพราะอยู่  เป็นรูปแบบที่นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหรือการบริหารแรงงานของบรรษัทข้ามชาติ การจ้างงานหลายรูปแบบ เช่น พนักงานรายเดือนทำงานในส่วนบริหารและสำนักงานเช่นฝ่ายการตลาด,ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายบุคคล พนักงานรายชั่วโมง  แบ่งเป็นพนักงานรายชั่วโมงแผนกช่าง  และพนักงานฝ่ายผลิต  เช่นชั่วโมงละ 42 บาท/วัน  ถ้าทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันก็จะได้ 326 บาท/วัน เป็นขั้นต่ำและจะขึ้นอีกขั้นละ0.50 – 1 บาทไปเรื่อยๆ พนักงานราย 11 เดือนซึ่งจ้างไม่เกิน 11 เดือนและต่ออายุงานไปเรื่อยๆ  โดยจะไปทำงานกระจายในแผนกต่างๆ  เช่น แผนกช่าง พนักงานรับเหมาค่าแรงงาน
 
รายงานโดย  สุธิลา  ลืนคำ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานปทุมธานี