นายจ้างกู๊ดเยียร์บินตรงทำข้อตกลงสภาพการจ้างกับสหภาพ

ลูกจ้างกู๊ดเยียร์จัดทำบุญร่วมกันปิดการชุมนุมเตรียมตัวกลับเข้าทำงานหลังจากการเจรจาหาข้อยุติทำข้อตกลงร่วมกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ทางสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันทำพิธีกรรมทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญเลี้ยงพระบริเวณพื้นที่ชุมนุมหน้าบริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 50/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม. 36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยมี Ms. Wendy Radtke ตัวแทนผู้บริหารบรัทฯเข้าร่วมพิธีทางศาสนานี้ด้วย สมาชิกสหภาพทุกท่านได้ช่วยเก็บของและ, ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงงาน และแยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้น 
หลังจากเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2553 เวลา 10.00 น นำโดย นายสมภพ มาลีแก้ว พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เปิดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานคนทำยางฯ และ Ms. Wendy Radtke ตัวแทนบริษัทกู๊ดเยียร์ , นายอรรคพล  ทองดีเลิศ ผู้แทนสหภาพแรงงานคนทำยางฯ และนายมนัส  อินกลัด ผู้แทนสหภาพแรงงานกู๊ดเยียร์ แห่งประเทศไทย(ระดับผู้บังคับบัญชา) ซึ่งได้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระยะเวลา 2 ปี ผลมีตั้งแต่ปี 2553 จนถึง 2554 โดยได้ผลสรุปข้อยุติดังนี้ 
 
1.  บริษัทฯเสนอขยายขีดขั้นให้ 2 ขีดขั้นให้พนักงานรายชั่วโมง
 
2.  บริษัทฯ เสนอขยายชั่วโมงร่วมกิจกรรมของอนุกรรมการจาก 8 ชั่วโมงเป็น 32ชั่วโมง
 
3.  บริษัทฯ เสนอมอบคอมพิวเตอร์พกพา 2 ชุด เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ 1 ชุดเครื่องฉาย LCD1 ชุดเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
 
4.  บริษัทฯ เสนอเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทของสหภาพ  130,000 บาทต่อปี
 
5.  บริษัทฯ เสนอเงินกู้ฉุกเฉิน 3,500,000 บาท กู้ได้ 1 เดือน วงเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน
 
6.  บริษัทฯ เสนอปรับปรุงคุณภาพของชุดพนักงานเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยในสถานที่ทำงานของฝ่ายผลิต
 
7.  บริษัทฯ เสนอให้เงินสมนาคุณจำนวน 7,000 บาทครั้งเดียว รวมกับข้อเรียกร้องเก่าอีก 6,200 บาทรวมเป็น 13,200 บาท ปี 2553 กำหนดจ่ายวันที่ 11 มกราคม 2554 และปี 2554  จ่ายเงินสมนาคุณ 8,000 บาท ครั้งเดียว รวมกับข้อเรียกร้องเก่าอีก 6,200 บาท รวมเป็น 14,200 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 11 มกราคม 2555 
 
8.  คู่สัญญาตกลงยกเลิกความในข้อ 8 เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อนุสองในหนังสือรวมคู่มือพนักงาน โดยให้ตัดข้อความคำว่า “และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ออกเสีย
 
9.  คู่สัญญาตกลงให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางวินัยกรณีร้ายแรง นายจ้างมีสิทธิจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่ต้องเตือนเป็นหนังสือก่อน คือ การพนัน การทะเลาะวิวาท การเสพสารเสพติด การพกพาอาวุธหรือการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมา โดยจะใช้บังคับการกระทำขึ้นหลังจากที่ลงในสัญญาสิ่งนี้
 
10.  รักษาพยาบาล
       10.1  คนไข้นอก     800    บาท / ครั้ง
       10.2  ค่าห้องวันละ  1,900   บาท
       10.3  ค่ารักษาครั้งละ 20,000 บาท
 
11. เงินช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุ
        ก.  มีอายุงาน 30 ปีเงินช่วยเหลือ 120 วัน
        ข.  มีอายุงาน 35 ปีเงินช่วยเหลือ 150 วัน
 
ทั้งนี้ฝ่ายลูกจ้างจะไม่มีการตอบโต้ รังควาน หรือข่มขู่พนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติงานในโรงงานขณะปัจจุบัน และต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และฝ่ายนายจ้างจะไม่เอาผิดใดๆ กับฝ่ายลูกจ้างที่นัดหยุดงานทั้งทางแพ่งและอาญา ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. ทั้งสองฝ่ายจึงเซ็นสัญญาข้อตกลง ณ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
 

รายงานโดยนายวาสุเทพ  บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานปทุมธานี