นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นักข่าวแรงงานศูนย์สมุทรปราการได้ร่วมประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม 1-2 บริษัทเฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานบางพลี ในการประชุมสัญจรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทโดย นางนิตยา เรืองสุขนุกูล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล ส่งตัวแทนกล่าวต้อนรับที่มาเข้าร่วมประชุม และยังเชิญชวนให้ทีมนักสื่อสารแรงงานกลับมาในโอกาสต่อไป

นายธีระวุฒิ เบญมาตย์ บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณบริษัทในการสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการประชุม

จากที่ประชุมบริษัทได้มีการฉายวีดิทัศน์ ของบริษัทให้ชม จากนั้นทีมนักสื่อสารแรงงานจึงได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานการเขียนข่าว พร้อมกับสรุปกิจกรรมที่ทำมาในรอบเดือน จำนวนข่าวที่ส่งไปยังกองบรรณาธิการกลางvoicelabour.org และยังคงมีการติดตามงานค้างอีกหลายหัวข้อเพื่อให้นักสื่อสารแรงงานได้มีการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ช่วงบ่ายก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างตัวแทนบริษัท กับนักสื่อสารแรงงานที่โรงอาหารของบริษัท  จากนั้นก็มีการประชุมต่อ และมีการรายงานความคืบหน้าของวีดีโอข่าวที่ยังค้างของเรื่องประกันสังคม

สุรางค์   สันป่าแก้ว นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน