นักข่าวพลเมือง แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน

นักข่าวพลเมือง แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน

แรงงานหนักมาก

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกัน งานเสวนา แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน เพื่อมาร่วมหาคำตอบส่วนหนึ่งพบว่าอนาคตทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ปัจจุบันเราจะพบว่าการทำงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มคนงานรุ่นใหม่อีกต่อไป