นักข่าวพลเมือง วันแรงงานปลอดภัย อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมเคเดอร์

snapshot22

ประติมากรรมปูนปั้นที่ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยหวังว่าชีวิตของคนทำงานทุกคนจะได้รับการปกป้องดูแลไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสีย

snapshot21

นายสุรพล ปัญญาวชิระ ศิลปินผู้ปั้นประติมากรรม “ความคาดหวังการทำงานประติมากรรมเกี่ยวกับสังคมผมมองว่างานประติมากรรมคือไกด์ที่จะทำให้คนมาดู และไปหาความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมทำชิ้นแรกที่เป็นอนุสาวรีย์ศักดิ์ศรีแรงงาน อันนี้ก็เป็นไกด์ที่ทำให้คนมองเห็นว่าคนใช้แรงงานมันสามารถผลักดันกงล้อประวัติศาสตร์ได้ อันนี้เป็นไกด์ที่พูดถึงอุบัติเหตุที่โรงงานเคเดอร์พูดถึงว่าถ้าหากมันเกิดแบบนี้มันน่าจะเกิดขึ้นอีกไหม่ในสังคม หรือในบรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาควรจะได้รับการปกป้องไม่ใช่ว่าเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าๆ ฉะนั้นประติมากรรมชิ้นนี้ก็คือการย้ำให้เห็นว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นมันเป็นไกด์ให้คนมาเห็นมาดูแล้วเป็นอุทธาหรณ์ครั้งต่อไปว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีก”

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยแห่งชาติ ฝ่ายแรงงานจึงถิอเอาโอกาสนี้เป็นวันเปิด “อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมของคนงานเคเดอร์” เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เมื่อปี 2536 ซึ่งมีคนงานเสียชีวิตจำนวนมากถึง 188 คน

snapshot23

นางแสงดาว ลุนสอน อดีตคนงานเคเดอร์ “สภาพปัญหาของคนทำงานเคเดอร์ปัญหาก็คือการสูญเสียผู้นำครอบครอบครัว สูญเสียเพื่อน สูญเสียแรงงานทำให้แรงงานหางานยาก ชีวิตของแรงงานก็คือลำบากกว่าจะหางานได้แต่ละครั้งก็ลำบากทำให้ครอบครัวของเขาลำบากมากยิ่งขึ้น อนุสรณ์สถานเป็นสิ่งเตือนใจคนงานทุกคนให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัย อยากจะให้ภาครัฐเข้มงวดกับความปลอดภัยให้มากกว่านี้”

จากสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงานช่วง2557 พบว่า มีคนงานประสบอันตรายจากการทำงานปีละ111,894 คนเสียชีวิตจากการทำงาน 635คน ยังมีตัวเลขของคนงานที่ต้องทุพพลภาพอีกจำนวนมาก จึงเห็นได้ว่า เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่รับบาล นายจ้าง และฝ่ายแรงงานจะได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดระบบการดูแลด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน