นักข่าวพลเมือง วันกรรมกรสากล ข้อเรียกร้อง 360 บาท

snapshot19 snapshot25

 

ในวันแรงงาน หรือ วันกรรมกรสากลปีนี้  หนึ่งในข้อเสนอหลักจากผู้ใช้แรงงาน  คือเสนอให้ให้รัฐประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เป็น 360 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

snapshot17

 

นายประวิทย์   ธรรมะรักษ์ คนงานจากพระนครศรีอยุธยา “ถ้ามอง 300 บาทพอไม่คง จะไม่พอ เนื่องจากว่าาเรายังมีค่าใช้จ่ายต่อวัน ถ้านับแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 200 กว่าบาทแล้ว  นอกจากนี้เรายังค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ค่าเช่าห้อง  ค่าเหล่าเรียนลูก แม้กระทั้ง ค่าหนี้สิน อย่างอื่นหลายคนอาจจะมองว่าทำไมจะต้องขอที่ 360 บาท ทำไมไม่ขอที่ 421 บาท เหมือนก่อน เพราะในเมื่อบางคนอาจจะค่าแรงที่เกินไปแล้ว เนืองจากทางสมานฉันท์เองได้มองถึงแรงงงานทุกภาคส่วน อย่างเช่นผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง  ที่ไม่มีโอกาสได้ปรับโดยนายจ้างจะต้องรอการประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ที่ 360 บาท”

ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ทั้งค่าข้าว ค่าน้ำ ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานที่รับเพียงค่าจ้างรายวัน ที่ยังคงมีภาระในการดูแลครอบครัว หลายคนจึงต้องทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มรายได้

snapshot20

นาย วรโชติ  บุญเพิ่มคนงานจากกลุ่มอมตะ “ค่าแรงขึ้นต่ำที่มันขึ้นมานานแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท มันเพียงพอหรือไม่ เพราะ ค่าครองชีพแต่ละรอบแต่ละเดือนมันไม่เพียง มันมีการขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ส่วนการเรียกร้อง แต่ละครั้งนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เคยเพียงพอ จึงเป็นที่มาจากการสำรวจถึงค่าแรง 360 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปอีกนิดหน่อย จึงอยากให้คนงานทุกภาคส่วนมาช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้”

ในวันแรงงานสากล   การที่ทุกคนออกมาร่วมกันเดินรณรงค์เฉลิมฉลองเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างเป็นเพียงความหวังเล็กๆของผู้ใช้แรงงานที่ส่งสารถึงรัฐบาล ในความต้องการทวงคืนระบบสามแปด คือทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง และศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง 8 ชั่วโมง หวังเพียงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างไม่ต้องรบกวนสุขภาพตัวเองมากหนัก

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า รายงาน