นักข่าวพลเมือง มักกะสันสวนสร้างสรรค์

snapshot24snapshot21

มักกะสันสวนสร้างสรรค์ ”  ที่เครือข่ายมักกะสัน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพูดคุยถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และอธิบายคุณค่าของพื้นที่มักกะสันมากกว่ามูลค่าเชิงพาณิชย์

snapshot19snapshot18

อาจารย์ปริญญา ชูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกะบัง  อยากให้ให้สังคมไทยได้มองเรื่องมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของการรถไฟเป็นเรื่องของประชาชนด้วยไม่ใช่มองว่าการรถไฟจะต้องดูแลฝ่ายเดียวจึงเกิดการทำงานร่วมกันจนเป็นการจัดนิทรรศการชั้นที่ 4 และ5ครับ”

ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง ผู้เข้าร่วมเสวนา   park talk ณ ที่นี่ที่พูดไปแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าที่มันหาไม่ได้อีกแล้ว นอกจากมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วมันยังมีคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของคนกรุงเทพฯได้มีอากาศหายใจ

snapshot19snapshot18

วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย “เมื่อได้ยินคำว่ามิวเซี่ยมอยุ่ในกลุ่มที่เขารณรงค์ก็แอบคิดว่ามีเราไหม.. เพราะมักกะสันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของแรงงานหากพูดว่าแรงงานคนมองว่าแคบแต่หากพูดถึงคนทำงานจะเห็นว่ามักกะสันเชื่อมโยงกับคนทำงานทุกคนในปัจจุบันนี้เลย ในอีกมิติหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่เกี่ยวข้องแน่นอนก็คือคนงานมักกะสันนอกจากเขามีคุณค่าในการพัฒนาการรถไฟในเชิงสัญญลักษณ์ความเป็นสมัยใหม่เขายังมีมิติหนึ่งที่ต่อสูเพื่อคุณภาพชีวิตของคนทำงานซึ่งสมัยนั้นต้องจินตนาการว่าในสมัยนั้นไม่มีกฎเกณฑ์การรับรองในคุณภาพชีวิต

การรักษาพื้นที่สีเขียวกลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งความหมายทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า การมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน