นักข่าวพลเมือง ตอน เรียนร่วมเด็กข้ามชาติกับเด็กไทย

โรงเรียนบ้านบางคอย  และโรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จังหวัดชุมพร  เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กข้ามชาติเข้าเรียนมีทั้งเด็กเมียนมา  ลาว กัมพูชา ซึ่งติดตามพ่อแม่ที่มาขายแรงงานในจังหวัดชุมพรเข้ามาเรียนในชุมชน   ซึ่งการเรียนการสอน เรียนร่วม คือในทุกชั้นเรียนจะมีเด็กข้ามชาติเรียนกับเด็กไทย

นายศรศักดิ์ มาทมาร ผอ.โรงเรียนบ้านบางหลงจังหวัดชุมพร “เด็กเรียนชุมชนพม่าที่ปากน้ำคือเด็กจากศูนย์มาก่อนก็จะหาโรงเรียนเตรียมเข้าโรงเรียนบ้านปากน้ำ เป็นศูนย์เด็กเล็กอย่างเดียวเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยก่อน ”

ด.ญ.วิไล เซะซุไล เด็กพม่า โรงเรียนบ้านบางหลง “หนูเรียนที่ศูนย์ปากน้ำค่ะหนูเขียน ก.ไก่ยังไม่ได้เขาก็สอนเรื่อยๆอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ค่ะ”

เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ที่ติดตามพ่อแม่มาจะเป็นเด็กที่โต เมื่อเข้ามาเรียนอายุจะมากกว่าเด็กไทย เพราะต้องผ่านการเรียนเขียนอ่านภาษาไทยก่อนทำให้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติได้ช้ากว่าเด็กไทย เมื่อเข้าเรียนก็จะโตกว่าเด็กไทย ครูจะให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในห้องเรียน

uvs150910-001

ด.ญ.จิรวรรณ หอมมณีวรรณ ชาวลาว โรงเรียนบ้านบางหลงอ.เมือง จ.ชุมพร “เรียนที่นี่นานแล้ว เรียนสนุก เรียนเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตแบบพอเพียง การเรียนโรงเรียนนี้มีความสุขเพื่อนเยอะไม่อยากไปไหน”

เด็กหญิงวิไล เซะซุไล อ.เมือง จ.ชุมพร “หนูเข้าโรงพยาบาลอยู่หนูกำลังยื่นเอกสารบัตรอยู่เห็นพม่าคนหนึ่งเดินมา เขาพูดภาษาไทยไม่เป็นค่ะเขาก็ถามหนูว่าน้องๆเป็นพม่าหรือปล่าว หนูก็ตอบว่าใช่ค่ะ เขาก็ถามว่าพูดภาษาไทยได้ไหมหนุบอกว่าได้ค่ะเขาก็บอกว่าช่วยแปลให้หน่อยพี่พูดไม่รู้เรื่องหนูก็ช่วยแปลให้เขา”

 

หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดเสาหลักด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม เรื่องการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะสร้างและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจในเกิดความมั่นคง ด้วยคนมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากัน

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน